Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014

Σχέδιο Δράσης για την ενίσχυση της απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των Νέων μέσα από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ

Το Σχέδιο Δράσης αποτελεί την πρώτη συνεκτική, αλληλοσυμπληρούμενη και ολοκληρωμένη προσπάθεια της Πολιτείας για την υποστήριξη της ηλικιακής ομάδας των νέων. Κεντρικός στόχος είναι η ανάδειξη στοχευμένων πολιτικών και μέτρων ανάπτυξης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των νέων ηλικίας 18-35 ετών.


Το Σχέδιο Δράσης έχει σχεδιασθεί και πρόκειται να υλοποιηθεί μέσω των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ που θα απευθύνονται στους νέους. 

Συγκεκριμένα: 

- Από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα:

Ενίσχυση επιχειρηματικότητας νέων (Β’ κύκλος): Η δράση αναμένεται να προκηρυχθεί το Α΄Τρίμηνο του 2014. Αρχικές πληροφορίες αναφέρονται στο ενημερωτικό του προγράμματος (Συνημμένο αρχείο).

Διαβάστε το σχετικό ενημερωτικό: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.pdf

Πηγή: http://epidotiseisespa.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: