Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

To Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗστοχεύοντας τόσο στην ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των Εκπαιδευτών Ενηλίκων όσο και στην πιστοποίηση των προσόντων τους, διοργανώνει το πρότυπο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα:
 
"Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων
Προετοιμασία για τις Εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π."

Ένας από τους σκοπούς του σεμιναρίου είναι η προετοιμασία υποψήφιων εκπαιδευτών ενηλίκων στις διαδικασίες εξέτασης και πιστοποίησης για την εισαγωγή τους στο μητρώο πιστοποιημένων εκπαιδευτών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε :
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων
 • Εισηγητές Σεμιναρίων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
 • Επαγγελματίες και επιστήμονες που θέλουν να εργαστούν ως εκπαιδευτές ενηλίκων και
  όσους επιθυμούν να ενταχθούν στο μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ.
Οι Θεματικές Ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:
 • Αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων
  (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ – ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΜΑΘΗΣΗ)
 • Θεωρίες μάθησης και χαρακτηριστικά ενηλίκων
 • Δυναμική και διεργασία της ομάδας
 • Εκπαιδευτικές τεχνικές και Εκπαιδευτικά μέσα
 • Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας και αξιολόγηση
 • Σχεδιασμός μικροδιδασκαλίας
 • Παρουσίαση πιλοτικών μικροδιδασκαλιών 
 • Προετοιμασία για τη συνέντευξη των εξετάσεων
 • Βασικές ικανότητες εκπαιδευτή ενηλίκων - διαπολιτισμικότητα

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται 
 • στις εκπαιδευτικές τεχνικές
 • στο σχεδιασμότην παρουσίαση και στην αξιολόγηση των μικροδιδασκαλιών.

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ" αναγνωρίζεται και μοριοδοτείται από φορείς του Δημοσίου όπως ΚΕΚ, Σχολές Γονέων, ΙΕΚ, ΣΕΚ, το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Δήμων και Δημόσιων φορέων κ.α.

Επιπλέον Πιστοποίηση: Το Πρόγραμμα οδηγεί σε εξετάσεις πιστοποίησης της ACTA. Δείτε τις σχετικές πληροφορίες

Κόστος συμμετοχής: 250 Ευρώ χωρίς συμμετοχή σε εξετάσεις. Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης ACTA έχει επιπλέον κόστος 40 ευρώ.

Συνεργαζόμενοι εισηγητές
Θεόδωρος Κουτρούκης
Γεωργία Βρύζα
Αναστασία Γλαρούδη
Χαρούλα Μανάβη
Κώστας Γουσιανόπουλος
Δόμνα Κακανά 


Τόπος Υλοποίησης: Βάκχου 19-23, Θεσσαλονίκη (Πλησίον Ν.Σ. Σταθμού), 3ος Όροφος
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ" (ΒΑΚΧΟΥ 19-23, 546 29, Θεσσαλονίκη) στο τηλ. 2310 500191.  

Κατεβάστε το έντυπο αίτησης

Λειτουργία Γραμματείας: Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 –21:00.


Η Αναβάθμιση είναι ιδιωτικός εκπαιδευτικός φορέας και ουδεμία σχέση έχει με δημόσιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: