Κυριακή, 30 Απριλίου 2017

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΔΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ. ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΙΣ 03 ΙΟΥΝΙΟΥΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Τo Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ", στοχεύοντας τόσο στην ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των Εκπαιδευτών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), διοργανώνει άμεσα νέο πρότυπο ταχύρρυθμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα:

"ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ"
 
Εκπαιδευτές Ενηλίκων - εισηγητές Σεμιναρίων και
Επαγγελματίες και επιστήμονες
που επιθυμούν να εργαστούν ως εκπαιδευτές στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας στο αντικείμενό τους

Οι Θεματικές Ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:
·                     ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
·                     ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
·                     ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΣΔΕ
·                     ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑ ΣΔΕ 


Το πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος αναγνωρίζεται και μοριοδοτείται από φορείς του Δημοσίου όπως το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Σ.Δ.Ε. κ.α.
Χρονική Διάρκεια: 150 ώρες, εκ των οποίων οι 30 ώρες αφορούν διά ζώσης εκπαίδευση στην ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ και οι υπόλοιπες 120 ώρες την κατ' ιδίαν μελέτη υλικού και τη συγγραφή εργασίας από τους συμμετέχοντες.

Κόστος συμμετοχής: 250 Ευρώ.
Χρόνος Υλοποίησης: Από 03 Ιουνίου 2017 έως και 30 Ιουνίου 2017.
Τόπος Υλοποίησης: Βάκχου 19-23, Θεσσαλονίκη (Πλησίον Ν.Σ. Σταθμού), 3ος Όροφος.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ" (ΒΑΚΧΟΥ 19-23, 546 29, Θεσσαλονίκη) στο τηλ. 2310 500191. Λειτουργία Γραμματείας: Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 –21:00.

Δεν υπάρχουν σχόλια: