Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016

«TRAINING VOUCHER ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ “ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ Α.Ε.” και ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 15-29 ΕΤΩΝ (NEETs)»

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015


Η ενέργεια της κατάρτισης αφορά στην επιχορήγηση, με επιταγές κατάρτισης (TRAINING VOUCHER) των πρώην εργαζόμενων της Εταιρείας «Nutriart» καθώς και νέων ανέργων, ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs), με σκοπό την αναβάθμιση των προσόντων τους και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους προκειμένου να ενταχθούν ή να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας.
Αντικείμενο αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης σε κατ' ανώτατο όριο 900 άτομα, πρώην εργαζόμενους της εταιρείας «ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ Α.Ε.», καθώς και σε νέους ανέργους, ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs), με την προϋπόθεση ότι είναι: άνεργοι ή απασχολούμενοι σε θέση εργασίας μερικής απασχόλησης, εκ περιτροπής απασχόλησης ή/και για βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα ή αυτοαπασχολούμενοι.
Κατάρτιση
Η κατάρτιση περιλαμβάνει συμμετοχή σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 300 ωρών σε θεματικά αντικείμενα εκπαίδευσης τα οποία προέκυψαν έπειτα από διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών των ωφελούμενων, βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους και τον ακριβή προσδιορισμό των προσόντων που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή του ατομικού σχεδίου δράσης τους.


ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

> Για το ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ σπουδών που προσφέρουμε
> Για την ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ των στελεχών μας
> Για την ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΜΑΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ


Σε ποιους απευθύνεται
Εκπαιδευτές Ενηλίκων, Εισηγητές Σεμιναρίων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, επαγγελματίες και επιστήμονες που θέλουν να εργαστούν ως εκπαιδευτές ενηλίκων στο αντικείμενό τους, αλλά και σε όσους επιθυμούν να ενταχθούν στο μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ.

Βιωματική Εκπαίδευση

Κυριακή, 8 Μαΐου 2016

Ημερίδα: "ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ - ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ"


Ο αριθμός των παιδιών και των ατόμων που ανήκουν στο ευρύτερο φάσμα του αυτισμού, συνεχίζει να αυξάνεται καθημερινά. Η ενημέρωση του κοινού παραμένει σε χαμηλό επίπεδο. Στις μέρες μας υπάρχει επιτακτική ανάγκη για δράση και παροχή βοήθειας.

Έτσι, τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ" και "ΑΛΜΑ", ο Σύλλογος Γονέων ΑμεΑ Φλώρινας, το Κέντρο Υποστήριξης Γονέων, η παιδοψυχολόγος Μαρέικε Στέεμαν - Κοκκαλίδου, σε συνεργασία και με την υποστήριξη του Δήμου Φλώρινας, συνδιοργανώνουμε ημερίδα με θέμα:

"ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ - ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ"