Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2018

Data Protection Officer DPO: Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, Νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα


Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ και η POLIS Κε.Δι.Βι.Μ.2 διοργανώνουν από κοινού εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης Data Protection Officers.

Data Protection Officer
Σύμφωνα με τον Νέο Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων

Σε ποιους απευθύνεται