Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015

Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Φροντίδας στην ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ


Το Ινστιτούτο Ενδοκοινωνιακής Αποκατάστασης είναι ο επικεφαλής εταίρος για την Ελλάδα του δικτύου που έχει το δικαίωμα να παρέχει εκπαίδευση και να οργανώνει εξετάσεις για το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Φροντίδας (European Care Certificate - ECC).

Το ECC είναι το πιστοποιητικό που αναγνωρίζεται σε 20 Ευρωπαϊκές χώρες και βεβαιώνει ότι ο κάτοχός του έχει τις βασικές γνώσεις που απαιτούνται ώστε να μπορεί να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας σε ανθρώπους με αναπηρία.

Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2015

Έρχονται δύο νέα προγράμματα για 23.000 ανέργους

Δύο νέα προγράμματα προωθεί το υπουργείο Εργασίας να ρίξει στην μάχη κατά της ανεργίας και θα αφορούν 23.000 ανέργους νέους από 18 έως 24 ετών

Το πρώτο πρόγραμμα θα έχει όνομα «Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για νέους έως 24 ετών και ευπαθών κοινωνικών ομάδων», με την μέθοδο voucher ενώ το δεύτερο θα έχει όνομα «Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών σε ειδικότητες που αφορούν σε τομείς αιχμής της Ελληνικής Οικονομίας»

Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2015

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ

To Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗστοχεύοντας τόσο στην ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των Εκπαιδευτών Ενηλίκων όσο και στην πιστοποίηση των προσόντων τους, διοργανώνει το ακόλουθο πρότυπο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών:

"Σεμινάριο Προετοιμασίας Εκπαιδευτών Ενηλίκων για τις Εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π."

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΠΕΠ

Η διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων είναι σύμφωνη με το περιεχόμενο του εκάστοτε ισχύοντος πιστοποιημένου Επαγγελματικού Περιγράμματος Εκπαιδευτή Ενηλίκων και σε αντιστοιχία με το Πλαίσιο Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών.
Συγκεκριμένα, η διαδικασία πιστοποίησης περιλαμβάνει:

Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ... ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ, έτους 2015 – Έναρξη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων


Από 1.7.2014 οι πόροι του ΛΑΕΚ, οι οποίοι αποτελούν πόρους του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) διαμορφώνονται από ποσοστό 0,81% σε ποσοστό 0,46% με εργοδοτική εισφορά 0,24% υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε), σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.2224/1994 (Α΄122)

Οι επιχειρήσεις λοιπόν έχουν το δικαίωμα να αξιοποιήσουν το ποσό που αναλογεί στον 0,24% της εργοδοτικής εισφοράς, ώστε να καταρτίσουν δωρεάν το προσωπικό τους με σκοπό την αναβάθμισή του και την προσαρμογή του στα νέα δεδομένα.