Εκπαίδευση Προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων

Η "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ" σας ενημερώνει πως ήδη ξεκίνησε την υλοποίηση σειράς σεμιναρίων, τα οποία απευθύνονται σε εργοδότες, εργαζόμενους επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, με θέμα «Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων», σύμφωνα με την Υ.Α. 14708/2007 του Υπουργείου Ανάπτυξης, σε συνδυασμό με την Κοινοτική Οδηγία 852/2004, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στα σεμινάρια μπορούν να συμμετέχουν και άνεργοι οι οποίοι επιθυμούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σκοπός των Σεμιναρίων είναι η κατάρτιση των εργαζομένων και των εργοδοτών των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα, οποιασδήποτε μορφής.


Τα Σεμινάρια αυτά αποσκοπούν στην διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων για την προστασία όλων των πολιτών, μέσω της αποτελεσματικής και κατάλληλης εκπαίδευσης των εργοδοτών και εργαζομένων, διάρκειας 10 ωρών, που υλοποιείται σε 2 πεντάωρα, ενώ το πιστοποιητικό θα χορηγείται σε όσους παρακολουθούν τα σεμινάρια σύμφωνα με όσα ορίζονται σε εγκύκλιο που έχει εκδώσει ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.).

Όλοι όσοι προτίθενται να εργασθούν στο άμεσο μέλλον, είτε περιστασιακά, είτε μόνιμα, σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, πρέπει να γνωρίζουν πως δεν θα προσλαμβάνονται εάν δεν έχουν την πιστοποίηση του ΕΦΕΤ. Γι’ αυτό, εάν θέλουν να είναι ανταγωνιστικοί έναντι άλλων, πρέπει να το φροντίσουν έγκαιρα μόνοι τους.

Το κόστος συμμετοχής ανά άτομο (συμπεριλαμβανομένων και των παραβόλων του δημοσίου) ανέρχεται στα 75 Ευρώ.

Για συμμετοχή στα σεμινάρια είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του συνημμένου εντύπου αίτησης και η αποστολή του είτε με φαξ στο 2310 500191 ή με e-mail στο stepping72@gmail.com

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ", φορέα υλοποίησης σεμιναρίων ΕΦΕΤ (ΒΑΚΧΟΥ 19-23, 546 29, Θεσσαλονίκη), στο τηλ. 2310 500191.


Δεν υπάρχουν σχόλια: