Οδηγίες προσανατολισμού για Ανθρώπους με προβλήματα όρασης

ΚΕΚ Αναβάθμιση


Δύο μέτρα μπροστά από την Κύρια Είσοδο και μετά ένα μέτρο αριστερά είναι οι τουαλέτες Ανδρών και Γυναικών.
Ένα μέτρο δεξιά από την Κύρια Είσοδο είναι το γραφείο υποδοχής.
Πέντε μέτρα μπροστά από την Κύρια Είσοδο και μετά τρία μέτρα δεξιά είναι η Αίθουσα Δύο.
Δέκα μέτρα μπροστά από την Κύρια Είσοδο και μετά ένα μέτρο δεξιά είναι η Αίθουσα Πληροφορικής.
Οκτώ μέτρα μπροστά από την Κύρια Είσοδο είναι η Αίθουσα τρία η οποία χρησιμοποιείται και ως χώρος διαλείμματος.
Πέντε μέτρα μπροστά από την Κύρια Είσοδο και μετά δύο μέτρα αριστερά στο δεξί χέρι είναι η τουαλέτα ΑμεΑ και στο αριστερό χέρι το κυλικείο.
Δημοσίευση σχολίου