Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014

Επιδοτούμενο πρόγραμμα για 63 ανέργους

H Αναπτυξιακή Σύμπραξη "ΦΡΟΝΤΙΖΩ", υλοποιεί επιδοτούμενο πρόγραμμα για 63 ανέργους στην Αττική με τίτλο "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ".Οι ενδιαφερόμενοι/ες, για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ που υλοποιεί η ΑΣ ΦΡΟΝΤΙΖΩ πρέπει να είναι:
α) Άνεργοι, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σελίδα 4 της προκήρυξης. 
β) Νέοι Επιστήμονες, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σελίδα 5 της προκήρυξης. 
γ) Αγρότες, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σελίδα 7 της προκήρυξης. 
δ) να μην έχουν ενταχθεί ως ωφελούμενοι σε άλλο Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) ή σε Τοπική Δράση Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ) 

Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη "ΦΡΟΝΤΙΖΩ" συμμετέχουν επίσης ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες – ΑΜΥΜΩΝΗ (ως συντονιστής εταίρος), η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης – Ψυχικού, η VFA Σύμβουλοι Ανάπτυξης και Καινοτομίας καθώς και η ΜΕΛΕΔΩΝΗ - Ένωση Φορέων Στήριξης Ατόμων με Νοητική Υστέρηση και η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών 

Το Σχέδιο "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ" αποτελεί μια Ολοκληρωμένη Πρόταση ενεργειών και δράσεων, που στόχο έχει την αποτελεσματική ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας 63 ωφελουμένων. 
Από τους 63 ωφελουμένους το 50% κατ’ ελάχιστον θα είναι γυναίκες και το 10% κατ’ ελάχιστον θα είναι νέοι κάτω των 25 ετών.
Δίνεται προτεραιότητα στους κατοίκους των Δήμων Φιλοθέης-Ψυχικού και Ελληνικού-Αργυρούπολης. Ενδιαφερόμενοι/ες που είναι κάτοικοι άλλων περιοχών της Περιφέρειας Αττικής μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους, η οποία θα εξεταστεί στην περίπτωση που δεν πληρωθούν οι θέσεις από κατοίκους των παραπάνω Δήμων. 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του Σχεδίου είναι: 
- 15 ωφελούμενοι θα τοποθετηθούν σε επιδοτούμενες θέσεις εργασίας 
- 13 ωφελούμενοι θα αναπτύξουν ατομική-συλλογική επιχειρηματική δραστηριότητα 
- 35 ωφελούμενοι θα κατευθυνθούν στην ίδρυση 7 Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Κοινωνικής Φροντίδας (βάσει του Ν. 4019/2011 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις) 

Οι ωφελούμενους του Σχεδίου θα συμμετέχουν, μέσω ατομικών και ομαδικών συνεδριών, σε δράσεις πληροφόρησης-συμβουλευτικής-υποστήριξης που σκοπό θα έχουν την προώθηση τους σε θέσεις εργασίας ή την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ή κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης. 

Κατάρτιση 
Θα υλοποιηθεί επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης 125 ωρών (65 ώρες θεωρία+60 ώρες πρακτική) με θεματικό αντικείμενο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ». 
Μετά την λήξη του προγράμματος κατάρτισης ο/η ωφελούμενος/η παραλαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης. 

Υποβολή αιτήσεων έως τις 28 Ιανουαρίου 2014. 

Όλη η προκήρυξη για το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ εδώ

www.dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: