Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2016

Νέο Πρόγραμμα εκπαίδευσης security με έναρξη 28 Φεβρουαρίου 2017

Έχοντας πλούσια εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης και απόλυτα ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ανάγκες του εργατικού δυναμικού Ιδιωτικής Ασφάλειας της χώρας, η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ,  ως  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ  Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 από τον ΕΟΠΠΕΠσε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) πραγματοποιεί νέο εξειδικευμένο σεμινάριο υπηρεσιών ιδιωτικής ασφαλείας Security, συνολικής διάρκειας 105 ωρών που εξασφαλίζει την επιτυχία στις εξετάσεις, για τη λήψη του πιστοποιητικού, και την άδεια άσκησης επαγγέλματος, μέσα σε 19 ημέρες.

Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

 
Η "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ" στοχεύοντας τόσο στην ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των επιστημόνων που απασχολούνται με τη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, καθώς και αυτών που επιθυμούν να ασκήσουν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα , διοργανώνει άμεσα το πρότυπο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Εκπαίδευσης Συμβούλων Απασχόλησης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού."