Πιστοποίηση Αγροτών


Σας ενημερώνουμε πως σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων (ΚΥΑ 8197/90290/22-7-2013), η πώληση γεωργικών φαρμάκων, εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση, περιορίζεται στα πρόσωπα που διαθέτουν πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης φυτοφαρμάκων από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Το πιστοποιητικό αυτό έχει διάρκεια 5 χρόνια και αφορά τα γεωργικά φάρμακα που είναι φυτοπροστατευτικά προϊόντα.


Πλέον όλοι οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων  χωρίς πιστοποιητικό δεν μπορούν να προμηθεύονται φυτοφάρμακα για τις καλλιέργειες τους.

Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού:
Το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων  αποκτάται με τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου σε εξετάσεις.
Κόστος παραβόλου εξετάσεων: 25 ευρώ 

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ» είναι πιστοποιημένο Εξεταστικό & Εκπαιδευτικό Κέντρο από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Προκειμένου λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις και παράλληλα να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκωνδιοργανώνουμε προγράμματα ταχύρρυθμης κατάρτισης, με χαμηλό κόστος, τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζει η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής (Τμήμα Φυτοπροστατευτικών και Βιοκτόνων Προϊόντων) του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα προγράμματα επιπλέον παρέχουν εκπαίδευση στην ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Υπουργείου, στην οποία θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις Πιστοποίησης.

Για όσους επιλέξουν να εξετασθούν στο Κέντρο μας, η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ παρέχει δωρεάν τις σημειώσεις (εκπαιδευτικό υλικό).

Δηλώστε τώρα συμμετοχή στα σεμινάρια και στις εξετάσεις για το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Για επιπλέον πληροφορίες και διευκρινήσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με την "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ" στο τηλ. 2310 500191 ή στο 6976.980573
Δημοσίευση σχολίου