Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ


Σε ποιους απευθύνεται
Εκπαιδευτές Ενηλίκων, Εισηγητές Σεμιναρίων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, επαγγελματίες και επιστήμονες που θέλουν να εργαστούν ως εκπαιδευτές ενηλίκων στο αντικείμενό τους, αλλά και σε όσους επιθυμούν να ενταχθούν στο μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ.

Βιωματική Εκπαίδευση

Η βιωματική διεργασία υπερβαίνει τα στενά όρια της απομνημόνευσης πληροφοριών. Οι εκπαιδευόμενοι μετέχουν της άσκησης και στη συνέχεια στοχάζονται πάνω στην εμπειρία τους με ειδική καθοδήγηση. Έτσι, η γνώση αναδύεται από μέσα μας και κατακτάται εις βάθος. Με τη βιωματική εμπειρία οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν τις επιθυμητές δεξιότητες.

Εκπαιδευτικό Υλικό - Σημειώσεις
Όλοι οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν Εγχειρίδιο χωρίς καμία περαιτέρω χρέωση! Επίσης, μια ενημερωμένη λίστα βιβλιογραφίας για την συνεχιζόμενη ανάπτυξή τους στον χώρο μας.

Πιστοποίηση
Το Πρόγραμμα οδηγεί σε εξετάσεις πιστοποίησης της ACTA. Δείτε τις σχετικές πληροφορίες.
Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το τρέχον πρόγραμμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: