Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2016

«Θεωρία και πράξη για την φροντίδα των ανθρώπων με αναπηρίες» - Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη στις 5 Νοεμβρίου


Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Βιωματικής Εκπαίδευσης
eccΗ Αναβάθμιση  σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ενδοκοινωνιακής Αποκατάστασης, που είναι ο επικεφαλής εταίρος για την Ελλάδα του δικτύου που έχει το δικαίωμα να παρέχει εκπαίδευση και να οργανώνει εξετάσεις για το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Φροντίδας (European Care Certificate - ECC), διοργανώνει κατά αποκλειστικότητα για τη Βόρεια Ελλάδα πρόγραμμα επιμόρφωσης που οδηγεί σε πιστοποίηση των ατόμων που ενδιαφέρονται για παροχή εξειδικευμένων γνώσεων, αλλά και όσων ασχολούνται επαγγελματικά με τη φροντίδα ανθρώπων (ηλικιωμένων, με αναπηρία).
Σκοπός:

ΙΕΑ1 
Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και η πιστοποίηση ειδικών σε πρακτικά θέματα συνοδείας ανθρώπων με αναπηρία και στις βέλτιστες πρακτικές στην Κοινωνική Φροντίδα, σε συνεργασία με το Κέντρο Ενδοκοινωνιακής Αποκατάστασης. Σε ποιούς απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς, γονείς, και σε όλους όσους θέλουν να ασχοληθούν με τη Φροντίδα Ηλικιωμένων και ανθρώπων με αναπηρίες.


Έναρξη Προγράμματος

Σάββατο 05 Νοεμβρίου 2016


Βιωματική Εκπαίδευση.

Η βιωματική διεργασία υπερβαίνει τα στενά όρια της απομνημόνευσης πληροφοριών. Οι εκπαιδευόμενοι μετέχουν της άσκησης και στη συνέχεια στοχάζονται πάνω στην εμπειρία τους με ειδική καθοδήγηση. Έτσι, η γνώση αναδύεται από μέσα μας και κατακτάται εις βάθος. Με τη βιωματική εμπειρία οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν τις επιθυμητές δεξιότητες.


Περίοδοι Εγγραφών

Οι εγγραφές γίνονται από 01 Οκτωβρίου έως και 4 Νοεμβρίου 2016
Εκπαιδευτικό Υλικό - Σημειώσεις

Όλοι οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν Εγχειρίδιο χωρίς καμία περαιτέρω χρέωση! Επίσης, μια ενημερωμένη λίστα βιβλιογραφίας για την συνεχιζόμενη ανάπτυξή τους στον χώρο μας.Περιεχόμενα Μαθήματος - Εκπαίδευσης (Modules)Θεωρητικό μέρος της Εκπαίδευσης

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεωρητικές ενότητες: 


1. Πρακτικά θέματα συνοδείας ανθρώπων με αναπηρία (Practical issues of assistance for persons with disabilities)

Θεματικές ενότητες

1. Γενικές πληροφορίες για την αναπηρία

2. Νομικές ρυθμίσεις

3. Συμπεριφορά προς άτομα με αναπηρία

4. Συνοδεία χρήστη αναπηρικού αμαξιδίου

5. Συνοδεία ανθρώπου με δυσκολίες όρασης

6. Συνοδεία ανθρώπου με διαταραχές συμπεριφοράς

7. Καθημερινή φροντίδα και αυτοεξυπηρέτηση

8. Συνοδεία ανθρώπου με νοητική υστέρηση

9. Συνοδεία ανθρώπου με αυτισμό

10. Παιχνίδια και ασκήσεις για νήπια και παιδιά με αναπηρία

Τρόπος παράδοσης:

Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχεται εξ ολοκλήρου μέσω διαδικτύου. Οι εκπαιδευόμενοι, μετά από αίτηση, λαμβάνουν πρόσβαση στο σύστημα, από όπου μπορούν να λάβουν το εκπαιδευτικό υλικό, που περιλαμβάνει τις παραπάνω 10 θεματικές ενότητες.

Εκτιμώμενος χρόνος εμπλοκής: 30 ώρες.

Εξετάσεις Πιστοποίησης:

Η εξέταση των εκπαιδευομένων γίνεται μέσω quiz και εργασιών, που υποβάλλονται στο σύστημα.

Σημείωση: Πλέον των γνώσεων σχετικά με την αναπηρία, οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν εξοικείωση με την χρήση διαδικτυακών μέσων εκπαίδευσης.


2. “Βέλτιστες Πρακτικές στην Κοινωνική Φροντίδα” - Βασικά μαθησιακά αποτελέσματα για την Ευρωπαϊκή κοινωνική φροντίδα (Basic European Social Care Learning Outcomes - BESCLO)

Θεματικές ενότητες

1. Οι αξίες της κοινωνικής φροντίδας

2. Προώθηση της Ποιότητας Ζωής για τα άτομα που φροντίζετε

3. Εργασία με κίνδυνο

4. Κατανόηση του ρόλου του εργαζομένου στον τομέα της φροντίδας

5. Αφάλεια στην Εργασία

6. Θετική επικοινωνία

7. Αναγνώριση και διαχείρηση της κακοποίησης και παραμέλησης

8. Ανάπτυξη ως εργαζόμενος/φροντιστής

Τρόπος παράδοσης:

Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχεται δια ζώσης και η εκπαίδευση γίνεται από πιστοποιημένους εκπαιδευτές, οι οποίοι έχουν στη διάθεσή τους ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό υλικό, με ασκήσεις, παρουσιάσεις και διαφάνειες. Όλα είναι προσαρμοσμένα στα 8 πεδία του BESCLO και την παροχή κοινωνικής φροντίδας της χώρας μας.

Συνολική διάρκεια: 25 ώρες.

Εξετάσεις Πιστοποίησης:

Οι εξετάσεις διαρκούν περίπου 1 ώρα και οι εξεταζόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε ένα σύνολο 96 ερωτήσεων. Όσοι επιτυγχάνουν στις εξετάσεις λαμβάνουν το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Φροντίδας (European Care Certificate - ECC).


Πρακτικό μέρος της Εκπαίδευσης - Βιωματική Εκπαίδευση

Πρακτική ως εθελοντική δραστηριότητα 6 μηνών

Οι εκπαιδευόμενοι, που έχουν ολοκληρώσει τα παραπάνω προγράμματα, καλούνται να εφαρμόσουν στην πράξη, τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει. Στο πλαίσιο αυτό, τους παρέχεται η δυνατότητα να προσφέρουν εθελοντικά τρία δίωρα την εβδομάδα, για διάστημα έξι μηνών κάνοντας συντροφιά και παρέχοντας συνοδεία σε άτομα με αναπηρία της περιοχής τους.

Παρέχεται εποπτεία, διασφάλιση ποιότητας της εθελοντικά παρεχόμενης υπηρεσίας προς τους ωφελουμένους, καθώς και της μαθησιακής εμπειρίας των εθελοντών, ενώ με το πέρας του προγράμματος, λαμβάνουν εξατομικευμένη βεβαίωση στην οποία περιγράφονται οι πρακτικές και κοινωνικές δεξιότητες που έχει κατακτήσει ο εκπαιδευόμενος. Η βεβαίωση αυτή είναι προσαρμοσμένη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος Europass και ειδικά στο τελευταίο μέρος, που αφορά στις δεξιότητες που παρέχονται από διαδικασίες μη τυπικής μάθησης.

Συνολική διάρκεια: 150 ώρες (συμπεριλαμβανομένης ομαδικής εποπτείας, 1 ώρα/μήνα).


Αναγνωρίσεις

Το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Φροντίδας (European Care Certificate - ECC) είναι μια Πανευρωπαϊκή βεβαίωση σχετικά με την κοινωνική φροντίδα.

Έχει αναγνωριστεί επίσημα από ορισμένες χώρες και έχει ταξινομηθεί στο Επίπεδο 3 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF). Με όρους του EQF, αυτό σημαίνει ότι καλύπτει “γνώση θεμάτων, αρχών, διαδικασιών και γενικών ιδεών, σε ένα πεδίο εργασίας ή μελέτης” - στην περίπτωση αυτή στην κοινωνική φροντίδα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ECC (www.eccertificate.eu).


Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: “Πρακτικά θέματα συνοδείας ανθρώπων με αναπηρία”, καθώς και η πρακτική των 6 μηνών έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο: Ποιότητα και Πιστοποίηση του Εθελοντισμού για την Αναπηρία (Quality and Qualification in Volunteering for Disability), που υλοποιήθηκε στις χώρες Ιταλία, Εσθονία, Κύπρο και Ελλάδα, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Παρόχων Υπηρεσιών σε Ανθρώπους με Αναπηρίες (EASPD). Οι βεβαιώσεις που παρέχονται επιβεβαιώνουν πρακτικές και κοινωνικές δεξιότητες, στο πλαίσιο της μη τυπικής μάθησης, σύμφωνα με την πολιτική Europass.


Τονίζεται ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει αρμόδιος φορέας/υπηρεσία/διαδικασία για τέτοιες αναγνωρίσεις.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο συνημμένο έντυπο.
Για συμμετοχή στα σεμινάρια και στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του παρακάτω εντύπου αίτησης και η αποστολή του (μαζί με το βιογραφικό σας σημείωμα) είτε με φαξ στο 2311 209497 ή με e-mail στο info@anavathmisi.net.gr
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ" (ΒΑΚΧΟΥ 19-23, 546 29, Θεσσαλονίκη) στο τηλ. 2310 500191.
Λειτουργία Γραμματείας: Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 –16:00

Κατεβάστε το έντυπο αίτησης

Δεν υπάρχουν σχόλια: