Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016

«TRAINING VOUCHER ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ “ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ Α.Ε.” και ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 15-29 ΕΤΩΝ (NEETs)»

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015


Η ενέργεια της κατάρτισης αφορά στην επιχορήγηση, με επιταγές κατάρτισης (TRAINING VOUCHER) των πρώην εργαζόμενων της Εταιρείας «Nutriart» καθώς και νέων ανέργων, ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs), με σκοπό την αναβάθμιση των προσόντων τους και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους προκειμένου να ενταχθούν ή να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας.
Αντικείμενο αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης σε κατ' ανώτατο όριο 900 άτομα, πρώην εργαζόμενους της εταιρείας «ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ Α.Ε.», καθώς και σε νέους ανέργους, ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs), με την προϋπόθεση ότι είναι: άνεργοι ή απασχολούμενοι σε θέση εργασίας μερικής απασχόλησης, εκ περιτροπής απασχόλησης ή/και για βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα ή αυτοαπασχολούμενοι.
Κατάρτιση
Η κατάρτιση περιλαμβάνει συμμετοχή σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 300 ωρών σε θεματικά αντικείμενα εκπαίδευσης τα οποία προέκυψαν έπειτα από διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών των ωφελούμενων, βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους και τον ακριβή προσδιορισμό των προσόντων που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή του ατομικού σχεδίου δράσης τους.


ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

> Για το ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ σπουδών που προσφέρουμε
> Για την ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ των στελεχών μας
> Για την ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΜΑΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
 • ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Η/Υ (ΤΠΕ)
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, LOGISTIC MANAGEMENT
 • ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (SOCIAL MEDIA MARKETING)
 • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
 • ΚΟΜΜΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
 • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Παροχές του προγράμματος
 • Εκπαιδευτικό επίδομα 1.800 Ευρώ μικτά
 • Έξοδα μετακίνησης από την πρώτη ημέρα του προγράμματος
 • Έξοδα διατροφής
 • Εκπαιδευτικές σημειώσεις
 • Δωρεάν εξετάσεις πιστοποίησης σε προβλεπόμενες ειδικότητες (από το πρόγραμμα)
Επιπλέον Παροχές του ΚΕΚ ΑΝ@ΒΑΘΜΙΣΗ
 • Εκπαιδευτικές σημειώσεις σε ψηφιακή μορφή.
 • Επιπλέον πρακτική εκπαίδευση στα εργαστήρια των Δομών μας μέχρι και έξι μήνες μετά τη λήξη του προγράμματος.
 • Υποστήριξη για την αναζήτηση εργασίας μετά τη λήξη της κατάρτισης και μέχρι την ανεύρεση εργασίας από τον ωφελούμενο
Για συμμετοχή στα σεμινάρια παρακαλώ συμπληρώστε την φόρμα ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ή επικοινωνήστε με την "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ" (ΒΑΚΧΟΥ 19-23, 546 29, Θεσσαλονίκη) στο τηλ. 2310 500191.
Λειτουργία Γραμματείας: Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 –16:00
ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΕΚ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
 

Η ενέργεια υποστηρίζεται ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: