Σάββατο, 7 Μαρτίου 2015

Είσαι υποψήφιος για εργασία; Διάβασε τον Οδηγό Επιτυχημένης Συνέντευξης...

Η πρώτη επαφή ενός υποψηφίου με την εταιρεία στης οποίας τις παραγωγικές τάξεις ενδιαφέρεται να ενταχθεί, είναι καθοριστική για τον αξιολογητή /υπεύθυνο επιλογής προσωπικού, καθώς από αυτή συλλέγει στοιχεία αναφορικά με τις δεξιότητες, τη στάση και τη συμπεριφορά του υποψηφίου. Η σωστή προετοιμασία του υποψηφίου για την πρώτη συνέντευξη είναι το σημαντικότερο βήμα για την πρόσληψή του σε μια θέση εργασίας. Τι σημαίνει όμως «προετοιμάζομαι για μια συνέντευξη επιλογής προσωπικού»;

Σημαίνει κατ’ αρχήν ότι έχω συντάξει και αποστείλει ένα αξιόλογο βιογραφικό σημείωμα.

Το βιογραφικό σημείωμα αποτελεί συνήθως την «πρώτη ύλη» της συνέντευξης. Από αυτό ο υπεύθυνος της αξιολόγησης προσπαθεί να συλλέξει όλες εκείνες τις πληροφορίες που χρειάζεται για να κρίνει ποιος από τους υποψηφίους είναι ο κατάλληλος για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας. Η συγγραφή του βιογραφικού είναι μια διαδικασία λίγο – πολύ γνωστή, για την οποία μπορείτε να ενημερωθείτε και από το Γραφείο Διασύνδεσης, είτε μέσω του εντύπου που διανέμεται στους σπουδαστές της Σχολής είτε από τα ατομικά και ομαδικά σεμινάρια που παρέχει ο σύμβουλος του Γραφείου. Μια βασική λεπτομέρεια που πρέπει να τονιστεί εδώ είναι ότι το βιογραφικό σημείωμα είναι σκόπιμο να προσαρμόζεται ανάλογα με την εταιρία και το προφίλ της θέσης εργασίας την οποία επιδιώκει ο υποψήφιος.

Μερικές ακόμη λεπτομέρειες που «κάνουν τη διαφορά» στη συνολική εικόνα του βιογραφικού, και που πρέπει να εξετάζονται κάθε φορά που αποστέλλουμε ένα βιογραφικό σημείωμα, είναι οι παρακάτω:
 • Η χρήση σωστού (γραμματικά και συντακτικά), σύντομου και περιεκτικού λόγου.
 • Ο περιορισμός της έκτασης του βιογραφικού σε δύο το πολύ σελίδες.
 • Η επικέντρωση του βιογραφικού στις δεξιότητες και τα επιτεύγματα του υποψηφίου.
 • Το σωστό «μοντάρισμα» των ενοτήτων του βιογραφικού.
 • Η συνοδευτική επιστολή, η οποία πρέπει να είναι σαφής, σύντομη και να απευθύνεται ικανοποιητικά στην εταιρία, τη θέση και τον αξιολογητή.
Σε δεύτερο επίπεδο, σημαίνει ότι έχω προετοιμαστεί για να «αντιμετωπίσω» ικανοποιητικά τον αξιολογητή – υπεύθυνο της διαδικασίας της συνέντευξης και της τελικής επιλογής.

Ο άνθρωπος που συνήθως διεξάγει τη συνέντευξη είναι ειδικευμένος σε αυτό ακριβώς το σημείο: ξέρει τους τρόπους να «εκμαιεύει» όλες εκείνες τις πληροφορίες που «ερμηνεύουν το τι λέει» το βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου που έχει μπροστά του. Ακόμη και στην περίπτωση που η εταιρία στην οποία απευθυνόμαστε είναι «μικρή» και δεν έχει καταρτισμένο υπεύθυνο διαχείρισης ανθρώπινων πόρων ή επιλογής προσωπικού, τη δουλειά μπορεί άνετα να κάνει και ο ιδιοκτήτης της. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάει κανείς ότι βασικό χαρακτηριστικό του καλού επιχειρηματία είναι η ικανότητά του να «μαζεύει γύρω του αποτελεσματικούς υπαλλήλους». Ο κάθε εργοδότης οφείλει να (και συνήθως) έχει ταλέντο να «ακτινογραφεί» τον άνθρωπο που έχει απέναντι του (υπάλληλο, συνεργάτη, ανταγωνιστή), για να μπορεί να επιβιώσει ο ίδιος και η εταιρία του.

Στις μεγάλες εταιρίες υπάρχει συνήθως υπεύθυνος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, με ανάλογη εκπαίδευση και κατάρτιση. Στις περιπτώσεις αυτές ο υποψήφιος πρέπει να είναι προετοιμασμένος για τα πάντα:
 • Είναι πολύ πιθανό να του ζητηθεί να συντάξει επί τόπου ένα «μικρό» βιογραφικό. Από τη διαδικασία αυτή εξετάζεται η ετοιμότητα του να αντεπεξέρχεται σε καταστάσεις πίεσης, και για τις οποίες δεν είναι θεωρητικά προετοιμασμένος, καθώς και η αναλυτική και κριτική ικανότητά του.
 • Συχνά του ζητείται να συμπληρώσει πριν από τη διαδικασία της συνέντευξης ένα εκτενές ερωτηματολόγιο που περιέχει ένα φάσμα ερωτήσεων οι οποίες συνήθως τίθενται κατά τη διαδικασία της συνέντευξης. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος να απαντήσει γραπτώς σε ερωτήσεις του τύπου: «πώς φαντάζεστε τον εαυτό σας σε 5 χρόνια από τώρα;», «αναλύστε τους λόγους για τους οποίους επιθυμείτε να προσληφθείτε στη συγκεκριμένη θέση;», «που κυμαίνονται οι οικονομικές σας απαιτήσεις;». Όλες αυτές οι ερωτήσεις σε μια προφορική διαδικασία συνέντευξης, μπορούν να χειριστούν και με πιο «διπλωματικούς» τρόπους, ενώ η προφορική επικοινωνία έχει την ιδιότητα της «αμφισημίας του σημαίνοντος» (με απλά λόγια, μπορεί να λέω κάτι, αλλά η στάση μου ή ο τόνος της φωνής μου να «αφήνει υπονοούμενα»). Ωστόσο, το να απαντηθούν σε γραπτό λόγο, μπορεί να είναι μια διαδικασία ιδιαίτερα επίπονη – το να συντάξεις μια γραπτή παράγραφο 2 – 3 σειρών στην ερώτηση «πώς φαντάζεστε τον εαυτό σας σε 5 χρόνια από τώρα;» για μια συνέντευξη επιλογής δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, ενώ δεν μπορεί (και δεν είναι θεμιτό) να υπάρξει κάποια σταθερή, κοινότοπη απάντηση «προς αποστήθιση».
 • Είναι πιθανό να σου ζητηθεί να συμπληρώσεις κάποιο σταθμισμένο ψυχομετρικό εργαλείο κλίσεων, ικανοτήτων ή δεξιοτήτων. Εν τω προκειμένω, τίθενται πολλά ζητήματα δεοντολογίας, που δεν είναι της παρούσης, αλλά αυτό που μπορείς να ζητήσεις από μέρους του υπευθύνου είναι πληροφορίες για το είδος του τεστ (συνήθως πρόκειται για σταθμισμένα τεστ που κυκλοφορούν παντού σε παρεμφερή μορφή, ενώ το πιθανότερο είναι ότι κανείς ευσυνείδητος επαγγελματίας δε θα παρείχε ένα τεστ «μέτρησης ευφυΐας»), καθώς και μια προφορική βεβαίωση από μέρους του ότι είναι καταρτισμένος στη διαδικασία αξιολόγησης του συγκεκριμένου ψυχομετρικού εργαλείου.
 • Ένας ειδικευμένος υπεύθυνος επιλογής προσωπικού είναι εξοικειωμένος με όλα εκείνα τα στοιχεία και χαρακτηριστικά της επικοινωνίας (λεκτικά και μη-λεκτικά) που τον καθιστούν ικανό να διακρίνει τι εννοούν όσα λέει ο υποψήφιος. Αυτό δεν είναι ζήτημα «κληρονομικού χαρίσματος» (όπως θα έλεγε ένα μέντιουμ), αλλά αποτέλεσμα μιας (συνήθως) πολυετούς κατάρτισης. Ο χρυσός κανόνας για να αντιμετωπίσεις έναν τέτοιο άνθρωπο είναι η αλήθεια, και μόνο η αλήθεια – και αυτό γιατί είναι η μόνη που μπορείς να υπερασπιστείς με πάθος.

Πολλές φορές η ανεύρεση προσωπικού ανατίθεται από (μεγάλες) επιχειρήσεις σε ειδικά γραφεία ανεύρεσης προσωπικού και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, που ενεργούν «αντ’ αυτών». Στις περιπτώσεις αυτές ισχύει ότι και παραπάνω, απλά μπορεί τα ψυχομετρικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται να είναι πιο περίπλοκα (συχνά μπορεί να έχουν τη μορφή πολύωρης εξέτασης).

Σε τρίτο επίπεδο, σημαίνει ότι έχω προετοιμαστεί για να «αντιμετωπίσω» αποτελεσματικά την ίδια τη διαδικασία της συνέντευξης. 

Για να χαριτολογήσουμε, η φάση αυτή της προετοιμασίας ξεκινά από πολύ πριν, από νωρίς στην εξελικτική διαδικασία της ζωής του ατόμου, από το σημείο εκείνο της προσωπικής εξέλιξης όπου διαμορφώνονται και εκλεπτύνονται ατομικές δεξιότητες που έχουν να κάνουν με τη συνολική συμπεριφορά του ατόμου (το πώς «στήνεται» ο καθένας μας στο χώρο όπου κινείται) και την επικοινωνιακή ικανότητα που διαθέτει. Για τις δεξιότητες επικοινωνίας ακολουθεί άλλο σεμινάριο. Στο σημείο αυτό θα παρατεθούν κάποιες λεπτομέρειες στις οποίες ο υποψήφιος πρέπει να δώσει την πρέπουσα σημασία. Έτσι, ο υποψήφιος θα πρέπει:
 • Να φθάσει στη συνάντηση την προκαθορισμένη ώρα.
 • Να είναι καλοντυμένος και περιποιημένος, ανάλογα με την ώρα της ημέρας, το προφίλ της εταιρίας και το προσωπικό του γούστο.
 • Να χαιρετήσει και να συστηθεί με τον υπεύθυνο της συνέντευξης με μια σταθερή, θερμή χειραψία και με ένα ειλικρινές χαμόγελο.
 • Να καθίσει αφού του προσφερθεί θέση.
 • Να κάθεται με τρόπο που να υποδηλώνει άνεση (αλλά όχι υπερβολική άνεση), αυτοπεποίθηση (αλλά όχι υπερφίαλη αυτοπεποίθηση) και ηρεμία (αλλά όχι υποτονικότητα).
 • Να είναι «συγκρατημένα» φιλικός και να χρησιμοποιήσει τον ενικό μόνο στην περίπτωση που ο απέναντί του το ζητήσει ή το προτείνει.
 • Να αρνηθεί ευγενικά στην περίπτωση που του προσφερθεί κάτι να φάει ή να πιει.
 • Να μην καπνίζει.
 • Να είναι ήρεμος, να αποφεύγει τις νευρικές και ανυπόμονες κινήσεις και να έχει την προσοχή του εστιασμένη στη διαδικασία.
 • Να ακούει με προσοχή τον απέναντι και να απαντά άμεσα, σύντομα και περιεκτικά.
 • Να είναι ευέλικτος στις απαντήσεις του.
 • Να είναι ειλικρινής.
 • Να δείχνει ενδιαφέρον για τη διαδικασία.
 • Να δίνει τεκμηριωμένες και όχι μονολεκτικές απαντήσεις.
 • Να κάνει εύστοχες παρατηρήσεις (συναφείς με τα όσα λέγονται) σε κάποια κρίσιμα σημεία της διαδικασίας, χωρίς όμως να διακόπτει συνεχεία τον απέναντι.
 • Να μην «κρυφοκοιτά» τα χαρτιά και τις σημειώσεις του αξιολογητή.
 • Να αποφύγει να φράσεις του τύπου: «αυτή είναι η πρώτη μου συνέντευξη και έχω πολύ άγχος», «χρειάζομαι απεγνωσμένα αυτή τη θέση», «δέχομαι κάθε πρόσφορα που θα μου κάνει η εταιρία, υπό οποιουσδήποτε όρους».
 • Να μην αναφέρεται απαξιωτικά στον προηγούμενο εργοδότη ή την προηγούμενη θέση του.
 • Να μην παρουσιάζεται ως αυθεντία, αλλά να δείχνει ενδιαφέρον και θέληση για το τι έχει να μάθει από τη θέση και την εταιρία.
 • Να επικεντρώνει τη συζήτηση στα θετικά σημεία της έως τώρα σταδιοδρομίας του και να δίνει ακριβείς πληροφορίες και παραδείγματα.
 • Να αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα, την ικανότητα επικοινωνίας και την ικανότητα συνεργασίας που διαθέτει.
 • Να δείξει το ενδιαφέρον του για την επιχείρηση και την προτεινόμενη θέση στο πλαίσιο του γενικότερου ενδιαφέροντός του για την αξιοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του.
 • Να τεκμηριώνει ό,τι αναφέρει με προσωπικά παραδείγματα.
 • Να θέτει και εκείνος τις ερωτήσεις που έχει σχετικά με τη διαδικασία, τη θέση, τις προσδοκίες της εταιρίας απ’ αυτόν, την ίδια την εταιρία.
 • Να μην επιμείνει σε ερωτήσεις σχετικές με την αμοιβή, το ωράριο εργασίας, κ.λπ.
 • Να ζητήσει άδεια για να κρατήσει σημειώσεις.
 • Να μην επιχειρήσει να παρατείνει το χρόνο της συνέντευξης χωρίς συγκεκριμένο λόγο.
 • Να διευκρινίσει ποιος θα έχει την πρωτοβουλία για τα επόμενα βήματα και με ποιον τρόπο.
 • Να ευχαριστήσει τον αξιολογητή για τη συνάντηση και το χρόνο που του διέθεσε.
 • Να μη δείξει ότι δυσανασχετεί στην περίπτωση που ο αξιολογητής πει: «Σας ευχαριστούμε πολύ, θα σας ειδοποιήσουμε», αλλά να δώσει μια ανάλογη απάντηση, π.χ.: «Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο που μου διαθέσατε. Αναμένω ευχάριστα νέα από εσάς σύντομα».
-  
Μία θερμή χειραψία και ένα ειλικρινές χαμόγελο αφήνουν την καλύτερη τελευταία εντύπωση.

Σε τέταρτο επίπεδο, σημαίνει ότι γνωρίζω ποια σημεία και ποιες προϋποθέσεις συμβάλλουν στην τελική αξιολόγηση των υποψήφιων, ώστε να σχεδιάσω το «σενάριο της συνέντευξης» ανάλογα με αυτά:

Τα βασικότερα από τα στοιχεία του προφίλ των υποψηφίων που εξετάζονται κατά τη διαδικασία της συνέντευξης, «κατ’ αντιπαραβολή» προς το βιογραφικό σημείωμά τους, είναι τα παρακάτω:
-    η θέληση και προθυμία για μάθηση και βελτίωση,
-    η ενεργητικότητα,
-    η θετική στάση,
-    η αυτοπεποίθηση,
-    η προσαρμοστικότητα και η δημιουργικότητα,
-    η ικανότητα επικοινωνίας,
-    η ικανότητα συνεργασίας,
-    η αφοσίωση και η εντιμότητα,
-    η αξιοπιστία,
-    η οργανωτικότητα,
-    η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων/κρίσεων,
-    η επάρκεια στον εργασιακό χώρο,
-    η ικανότητα επιρροής στον εργασιακό ιστό.
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά συνεξετάζονται σε ένα πλέγμα δραστηριοτήτων που συχνά ξεπερνά τον εργασιακό χώρο και φθάνει έως την ατομική συμπεριφορά του υποψηφίου στην προσωπική του ζωή. Αυτό δε σημαίνει ότι επιτρέπονται από μέρους του εξεταστή στη διαδικασία της συνέντευξης ερωτήσεις σχετικές με την ιδεολογία η τη γενικότερη «κοσμοθεωρία» του. Μέσα από φαινομενικά «αθώες» ερωτήσεις (όπως π.χ. «γιατί σας αρέσει η κολύμβηση, και όχι κάποια άλλο άθλημα, όπως το ποδόσφαιρο;»), ο εξεταστής αντιπαραβάλλει χαρακτηριστικά που μπορεί να βρίσκονται σε αντιδιαστολή με στοιχεία που έχει δηλώσει προηγουμένως. Γι’ αυτό και είναι σκόπιμο η προετοιμασία του υποψηφίου για τη συνέντευξη να ξεκινά από το στάδιο ακόμη της σύνταξης του βιογραφικού του.

Σε πέμπτο επίπεδο, σημαίνει ότι προετοιμάζομαι για κάθε πιθανή ερώτηση που «ξεφεύγει» από τα στενά πλαίσια εξέτασης του βιογραφικού που έχει μπροστά του ο/οι υπεύθυνος/οι της διαδικασίας.

Οι ερωτήσεις (και ο τρόπος με τον οποίο συντάσσονται), οι οποίες είναι πιθανό να τεθούν κατά την όλη διαδικασία (και σε ανάλογα σημεία της) είναι οι παρακάτω:
-       Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο όφελος που αποκομίσατε από τις σπουδές σας;
-       Για ποιο λόγο ακολουθήσατε τη συγκεκριμένη κατεύθυνση σπουδών / τη συγκεκριμένη Σχολή / τη συγκεκριμένη ειδίκευση;
-       Αν ξαναρχίζατε, θα ακολουθούσατε την ίδια κατεύθυνση σπουδών;
-       Συναντήσατε δυσκολίες στο να αποκτήσετε το πτυχίο σας; Ποια μαθήματα σας δυσκόλεψαν περισσότερο;
-       Που οφείλεται το γεγονός ότι χρειάστηκε μεγάλο χρονικό διάστημα για να ολοκληρώσετε τις σπουδές σας; (στην περίπτωση που συνέβη κάτι τέτοιο)
-       Γιατί ακολουθήσατε καριέρα στο συγκεκριμένο τομέα;
-       Τι είναι αυτό που σας ικανοποιεί περισσότερο στην τωρινή εργασία σας;
-       Τι είναι αυτό που σας ενοχλεί στην τωρινή σας εργασία;
-       Ποια από τις προηγούμενες θέσεις εργασίας σας άρεσε περισσότερο και γιατί;
-       Με ποιο τρόπο βρήκατε τις έως τώρα θέσεις εργασίας στις οποίες εργαστήκατε;
-       Έχετε κάνει κάποια πρόταση για βελτίωση της ποιότητας και του τρόπου εργασίας σε κάποια από τις προηγούμενες θέσεις εργασίας; Ποια;
-       Με ποιο τρόπο εξασφαλίζετε την υλοποίηση των στόχων σας;
-       Τι περιμένετε από την σταδιοδρομία/καριέρα σας τα επόμενα 5 ή 10 χρόνια;
-       Που βλέπετε τον εαυτό σας στα επόμενα χρόνια;
-       Ποια εργασία θα θεωρούσατε ιδανική για τον εαυτό σας;
-       Ποια θα θεωρούσατε τα δυνατά και ποια τα αδύνατα σημεία σας;
-       Ποια ιδιαίτερα προσωπικά χαρακτηριστικά ή ικανότητες/δεξιότητες πιστεύετε ότι έχετε αναπτύξει;
-       Μπορείτε να αναφέρετε κάποια περιστατικά ή παραδείγματα που αποδεικνύουν όσα αναφέρετε;
-       Ποιες θεωρείτε ως τις σημαντικότερες αξίες και αρχές που έχετε διδαχθεί από το οικογενειακό σας περιβάλλον;
-       Ποιο θεωρείτε ως το σημαντικότερο κίνητρο για να είστε αποτελεσματικός/ή στην εργασία σας;
-       Τι ακριβώς σημαίνει για εσάς η καριέρα σας; Ποιες θυσίες θα είσαστε διατεθειμένος/η να κάνετε για να επιτύχετε τους επαγγελματικούς σας στόχους;
-       Μιλήστε μας λίγο για τα ενδιαφέροντά σας εκτός εργασίας.
-       Τι πιστεύετε για τις πολλές ώρες εργασίας;
-       Πως αντιμετωπίζετε τα επαγγελματικά ταξίδια;
-       Πως προγραμματίζετε τις δραστηριότητές σας και το χρόνο σας;
-       Ποιος ήταν ο καλύτερος προϊστάμενος που είχατε και γιατί;
-       Ποιος ήταν ο χειρότερος προϊστάμενος που είχατε και γιατί;
-       Πείτε μας κάποιες σημαντικές θετικές στιγμές της καριέρας σας.
-       Ποια θεωρείτε την πιο αρνητική στιγμή της καριέρας σας και γιατί;
-       Ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία γίνεται η αξιολόγηση της απόδοσης σας στην τελευταία/τωρινή εργασία σας; Συμφωνείτε με αυτά και με την τελική αξιολόγησή σας στην εργασία σας;
-       Τι οφέλη έχετε αποκομίσει προσωπικά και επαγγελματικά από την έως τώρα πορεία σας στον εργασιακό χώρο;
-       Ποιο θεωρείτε το σημαντικότερο επίτευγμα στην τελευταία/τωρινή σας θέση;
-       Αναφέρετε μία συγκεκριμένη πρωτοβουλία που αναλάβατε και τον τρόπο που την υλοποιήσατε (σχεδιασμός, δυσκολίες, τρόπος αντιμετώπισής τους, τρόπος υλοποίησης, αποτελέσματα).
-       Για ποιους λόγους αποχωρήσατε από την ………… εταιρία;
-       Γιατί αποχωρήσατε προτού βρείτε άλλη θέση εργασίας; (αν αυτό όντως συνέβη)
-       Που νομίζετε ότι οφείλεται το γεγονός ότι παραμένετε άνεργος για …. μήνες;
-       Ποιες ήταν στις έως τώρα θέσεις εργασίας σας οι σημαντικότερες περιπτώσεις στις οποίες διαταράχθηκαν οι σχέσεις σας με τους συναδέλφους/προϊσταμένους/υφισταμένους σας; Τι κάνατε για να τις αποκαταστήσετε;
-       Ποιοι είναι οι βραχυπρόθεσμοι και ποιοι οι μακροπρόθεσμοι επαγγελματικοί/εργασιακοί στόχοι σας;
-       Με ποια ακριβώς κριτήρια θα επιλέγατε την επόμενη θέση εργασίας σας;
-       Τι γνωρίζετε για την εταιρία μας;
-       Ποιες ακριβώς πληροφορίες χρειάζεστε για την εταιρία μας και την προσφερόμενη θέση εργασίας, ώστε να θεωρείτε ότι είστε σε θέση να αποφασίσετε αν η θέση εργασίας που σας προσφέρουμε σας ικανοποιεί;
-       Ποια ακριβώς προσόντα πιστεύετε ότι πρέπει να διαθέτει κάποιος για να επιτύχει στην προς κάλυψη θέση;
-       Πιστεύετε ότι εσείς τα διαθέτετε;
-       Γιατί θέλετε να εργαστείτε στην εταιρία μας;
-       Τι σας ώθησε να ανταποκριθείτε στην αγγελία για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας;
-       Ποιες είναι οι τωρινές σας αποδοχές; / Ποιες ήταν οι αποδοχές σας στην τελευταία σας θέση εργασίας;
-       Ποιες είναι οι οικονομικές σας απαιτήσεις από την εταιρία μας;
-       Πόσο χρονικό διάστημα θα χρειαστείτε για να αναλάβετε τα καθήκοντά σας στην εταιρία από τη στιγμή που θα σας καλέσουμε;
-       Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε; Κάτι που θεωρείτε ότι θα μας βοηθούσε να σας αξιολογήσουμε ακριβέστερα;  


Σε τελευταίο επίπεδο, σημαίνει ότι έχω συναίσθηση του ποιος είμαι, τι θέλω και πως μπορώ να το αποκτήσω. Δεν πρέπει να ξεχνώ πως κατά τη διαδικασία της επιλογής δεν εμφανίζομαι ως πρόσωπο που αναζητεί εργασία, αλλά ως πρόσωπο που θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στη συγκεκριμένη εταιρία, η οποία έχει να κερδίσει από εμένα.

Βρύζα Γ. Γεωργία, 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια: