Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015

ΑΓΡΟΤΕΣ: ΞΑΝΑ ΣΤΑ ΘΡΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

Με την ΚΥΑ 8197/90290/22-7-2013 έχει θεσπιστεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, στα πλαίσια του οποίουαπό τις 26 Νοεμβρίου 2015 η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση περιορίζεται στα πρόσωπα που διαθέτουν το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης φυτοφαρμάκωνΑυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι αγρότες χωρίς πιστοποιητικό δεν θα μπορούν να προμηθεύονται φυτοφάρμακα για τις καλλιέργειες τους, εφόσον οι ψεκασμοί δεν θα γίνονται με την επίβλεψη πιστοποιημένου ατόμου.

Το πιστοποιητικό έχει διάρκεια 5 χρόνια και αφορά τα γεωργικά φάρμακα που είναι φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Διαδικασία κατάρτισης
Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ είναι Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, καθώς και διαπιστευμένος Φορέας Κατάρτισης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Είναι στελεχωμένο με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και με το κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό. Για να δείτε τους πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης πατήστε εδώ.
Η κατάρτιση διαρκεί συνολικά 24 ώρες και περιλαμβάνει θεωρία και πρακτική.


Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού

Το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αποκτάται με τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου σε εξετάσεις, στα ειδικά για το σκοπό αυτό εξεταστικά κέντρα. Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ είναι και πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Για να δείτε τα πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης πατήστε εδώ.
Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει παράβολο στο ΥΠ.Α.Α.Τ. το οποίο αρχικά είχε οριστεί στο ύψος των εκατό (100) ευρώ. Με πρόσφατη όμως (2-1-2015) τροποποιητική ΚΥΑ το παράβολο ορίστηκε ως εξής: 
α) 25 ευρώ για την περίοδο μέχρι 31 Μαρτίου 2015 
β) 50 ευρώ για την περίοδο από 1 Απριλίου έως 31 Αυγούστου 2015 και 
γ) 100 ευρώ από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 και μετά. 
Οι εξετάσεις διεξάγονται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠ.Α.Α.Τ. όπου ο ενδιαφερόμενος καλείται να απαντήσει σε πενήντα (50) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής μέσα σε ορισμένο χρόνο. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος πρέπει να απαντήσει σωστά σε τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ερωτήσεις. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται άμεσα για τον αριθμό των ερωτήσεων που απάντησαν σωστά και για τη χορήγηση ή μη του πιστοποιητικού. 

Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ διοργανώνει προγράμματα επιμόρφωσης που οδηγούν σε πιστοποίηση των ατόμων που ενδιαφέρονται για παροχή των παραπάνω εξειδικευμένων γνώσεων και για την πιστοποίησή τους.
Για συμμετοχή στα σεμινάρια και στις εξετάσεις πιστοποίησης παρακαλούμε επικοινωνήστε με την "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ" (ΒΑΚΧΟΥ 19-23, 546 29, Θεσσαλονίκη) στο τηλ. 2310 500191.

Λειτουργία Γραμματείας: Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 –16:00

Δεν υπάρχουν σχόλια: