Σάββατο, 12 Απριλίου 2014

Πρόγραμμα Λ.Α.Ε.Κ. - Ο.Α.Ε.Δ. για την Κατάρτιση Εργαζομένων σε μικρές Επιχειρήσεις, έτους 2014

Σας ενημερώνουμε πως σύμφωνα με την υπΆ αριθμ. 20/3/21-1-2014 απόφασή της  Επιτροπής ΕΛΕΚΠ (Ο.Α.Ε.Δ.), κάθε ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ μικρών επιχειρήσεων (που απασχολούν 1 - 25 άτομα) έχει δικαίωμα να υλοποιήσει Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης για τους εργαζόμενους των μελών του, ανάλογα με τις ανάγκες του κλάδου.
Το κάθε Πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΚ) «Αναβάθμιση», πρέπει να έχει διάρκεια από 20 έως και 40 ώρες και επιδοτείται 100% από τον Ο.Α.Ε.Δ. Η επιδότηση συμπεριλαμβάνει όλο το κόστος, καθώς και τις αμοιβές των εργαζομένων που θα παρακολουθήσουν την κατάρτιση.


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (25 ατόμων)
ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
40
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
25
ΑΜΟΙΒΗ ΚΕΚ (ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΕΚ)
3.800,00 ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΩΦΕΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
5.200,00 ΕΥΡΩ
(2.200,00 ΕΥΡΩ ΧΟΡΗΓΙΑ ΚΕΚ
& 3.000,00 ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ)
Το συνολικό κόστος του προγράμματος αυξάνεται κατά 4% σε περίπτωση που το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί  από Πρωτοβάθμιο Φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών και εφόσον το δευτεροβάθμιο τοπικό όργανο (Ομοσπονδία) δεν θα υλοποιήσει  προγράμματα. Το ποσό αυτό θα αποδοθεί στο δευτεροβάθμιο όργανο (Ομοσπονδία) για τη δημοσιοποίηση σε τοπικό επίπεδο και τη σύνταξη της «έκθεσης υλοποίησης του Προγράμματος Κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25».
Επίσης σας παρέχουμε εντελώς δωρεάν ένα πρόγραμμα τεχνικών ασφαλείας έως 25 εκπαιδευόμενων.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία και διευκρίνηση, καθώς και γιαπροσωπική συνάντηση και παρουσίαση του προγράμματος στο Διοικητικό σας Συμβούλιο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας & Fax: 2310500191 - Emailstepping72@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: