Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2014

Ημερίδα με θέμα: ‘Δεξιότητες και απασχολησιμότητα: ευκαιρίες για νέους στην αγορά εργασίας’

Σας ενημερώσουμε ότι το Cedefop σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης – Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας και την Περιφέρεια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει ημερίδα με τίτλο ‘Δεξιότητες και απασχολησιμότητα: ευκαιρίες για νέους στην αγορά εργασίας’.


Θα υπάρξει ταυτόχρονη διερμηνεία στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.

Η εν λόγω ημερίδα θα λάβει χώρα στις 21 Φεβρουαρίου (ώρα 17:30 - 21:00) στον Κινηματογράφο ΟΛΥΜΠΙΟΝ, Πλατεία Αριστοτέλους.

Για περισσότερες πληροφορίες και για το πρόγραμμα με το δελτίο συμμετοχής (προθεσμία δελτίου συμμετοχής : 17 Φεβρουαρίου), επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:  

Εάν επιθυμείτε τακτική ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Cedefop, παρακαλώ επικοινωνήστε με Cedefop-communications@cedefop.europa.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια: