Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2014

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Η «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Επισκευαστών Αυτοκινήτου» στην οποία συμμετέχει και το «Ι.ΜΕ.ΔΕ» προσκαλεί ανέργους και νέους επιστήμονες (μηχανικούς και δικηγόρους) να δηλώσουν την συμμετοχή τους στο «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης για τον Κλάδο των Επισκευαστών Αυτοκινήτου» εφόσον επιθυμούν:

1.      Να ιδρύσουν δική τους επιχείρηση στον συγκεκριμένο κλάδο
2.      Να ιδρύσουν Συνεταιριστική Επιχείρηση ή  Επιχείρηση Κοινωνικής Οικονομίας
3.      Να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου κλάδου
Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης πατήστε εδώ
Για την αίτηση συμμετοχής  πατήστε εδώ
Για τα δικαιολογητικά συμμετοχής πατήστε εδώ
Για το Ενημερωτικό Έντυπο πατήστε εδώ
Τόπος Υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΜΕΔΕ)
Αμβροσίου Φραντζή 3, Ν. Κόσμος Αττικής, 11743
Τηλ. 2115001600 – 80 , fax: 2109220859, e-mail: topsa@imede.gr
Ισόγειο
Το Έργο εντάσσεται στο Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και υλοποιείται στα πλαίσια της Πράξης Δράση 7 «Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», Κατηγορία Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης», Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 8 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»

Δεν υπάρχουν σχόλια: