Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2018

"ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ"

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τo Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ", συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία των προγραμμάτων Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών και στοχεύοντας τόσο στην ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των Εκπαιδευτών Ενηλίκων όσο και στην πιστοποίηση των προσόντων τους, διοργανώνει πρότυπο ταχύρρυθμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα:

"Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Προετοιμασία για τις Εξετάσεις  2019 του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π."·         Εκπαιδευτές Ενηλίκων - εισηγητές Σεμιναρίων όλων των βαθμίδων
·         Επαγγελματίες και επιστήμονες που θέλουν να εργαστούν ως εκπαιδευτές ενηλίκων και
·         Όσους επιθυμούν να ενταχθούν στο μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ.

Οι Θεματικές Ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:
·        Αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων(ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ – ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΜΑΘΗΣΗ)
·                  Δυναμική και διεργασία της ομάδας
·                  Θεωρίες μάθησης και χαρακτηριστικά ενηλίκων
·                  Εκπαιδευτικές τεχνικές και Εκπαιδευτικά μέσα
·                  Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας και αξιολόγηση
·                  Σχεδιασμός μικροδιδασκαλίας
·                  Παρουσίαση πιλοτικών μικροδιδασκαλιών 
·                  Προετοιμασία για τη συνέντευξη των εξετάσεων
·                  Βασικές ικανότητες εκπαιδευτή ενηλίκων - διαπολιτισμικότητα

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εκπαιδευτικές τεχνικές, καθώς και στο σχεδιασμό, την παρουσίαση και την αξιολόγηση των μικροδιδασκαλιών.

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ"  αναγνωρίζεται και μοριοδοτείται από φορείς του Δημοσίου όπως ΚΕΚ, Σχολές Γονέων, ΙΕΚΣΕΚ, ΣΔΕ, το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Δήμων και Δημόσιων φορέων κ.α.

Χρονική Διάρκεια200 ώρες, εκ των οποίων οι 60 ώρες αφορούν διά ζώσης εκπαίδευση στην ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ και οι υπόλοιπες 140 ώρες την κατ' ιδίαν μελέτη υλικού, τη συγγραφή της εργασίας και την προετοιμασία της μικροδιδασκαλίας από τους συμμετέχοντες.

Κόστος συμμετοχής: 250 Ευρώ.
Τόπος Υλοποίησης: Βάκχου 19-23, Θεσσαλονίκη (Πλησίον Ν.Σ. Σταθμού), 3ος Όροφος

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ" (ΒΑΚΧΟΥ 19-23, 546 29, Θεσσαλονίκη) στο τηλ. 2310 500191.  

Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης

Λειτουργία Γραμματείας: Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 –21:00.


Η Αναβάθμιση είναι ιδιωτικός εκπαιδευτικός φορέας και ουδεμία σχέση έχει με δημόσιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: