Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017

Νέο Πρόγραμμα εκπαίδευσης security με έναρξη στις 2 Μαϊου 2017

Έχοντας πλούσια εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης και απόλυτα ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ανάγκες του εργατικού δυναμικού Ιδιωτικής Ασφάλειας της χώρας, η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ,  ως  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ  Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 από τον ΕΟΠΠΕΠσε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) πραγματοποιεί νέο εξειδικευμένο σεμινάριο υπηρεσιών ιδιωτικής ασφαλείας Security, συνολικής διάρκειας 105 ωρών που εξασφαλίζει την επιτυχία στις εξετάσεις, για τη λήψη του πιστοποιητικού, και την άδεια άσκησης επαγγέλματος, μέσα σε 19 ημέρες.

Χρόνος υλοποίησης του Προγράμματος: Από 2 Μαϊου έως και 31 Μαϊου 2017.

Οι εισηγητές του Προγράμματος: Οι εισηγητές μας είναι οι πλέον καταξιωμένοι στο χώρο της ασφάλειας, ως επί το πλείστον εν ενεργεία υψηλόβαθμα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κόστος Συμμετοχής: Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 250 Ευρώ, εφόσον εξοφληθεί πριν την έναρξη του προγράμματος. Εάν η εξόφληση γίνει μετά την έναρξη, το κόστος διαμορφώνεται στα 270 Ευρώ.

Πληροφορίες - Εγγραφές: Για περισσότερες πληροφορίες & εγγραφές δείτε το πληροφοριακό έντυπο και επικοινωνήστε με την "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ" στο τηλέφωνο 2310 500191. 

Κατεβάστε την Αίτηση Συμμετοχής

Δεν υπάρχουν σχόλια: