Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015

Δωρεάν σεμινάρια για την απόκτηση Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού Πληροφορικής

Το Πρόγραμμα της ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ για την Πιστοποίηση σε Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής
Σκοπός του Προγράμματος είναι να μπορούν όλοι να εκπαιδευτούν σε βασικές γνώσεις πληροφορικής και να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τους Η/Υ και τις εφαρμογές τους. Κύριο χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ότι οι εκπαιδευτικές ενότητες που διδάσκονται να οδηγούν σε πιστοποίηση αναγνωρισμένη από το ελληνικό δημόσιο και αποδεκτή στον ιδωτικό τομέα. 

Δικαιούχοι: Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι , οι φοιτητές, οι δημόσιοι υπάλληλοι,  οι αγρότες καθώς και άλλες κοινωνικές ομάδες.
Περιγραφή του Προγράμματος
Οι ενότητες που διδάσκονται για 40 ώρες είναι αρχικά αυτές που απαιτούνται από το Ελληνικό Δημόσιο και είναι οι παρακάτω:
1. Επεξεργασία Κειμένου (MS Word)
2. Υπολογιστικά Φύλλα (MS Excel)
3. Πληροφορίες & Επικοινωνίες (Internet)
Αν ο εκπαιδευόμενος επιθυμεί να ολοκληρώσει πλήρως την γνώση του στον χειρισμό Υπολογιστών τότε πρέπει να διδαχθεί και τις ενότητες για 40 επιπλέον ώρες:
4. Βάσεις δεδομένων (MS Access)
5. Παρουσιάσεις (MS PowerPoint)
6. Χειρισμός και Διαχείριση Αρχείων  (Windows)
Οπότε είναι σε θέση να αποκτήσει πιστοποιητικό για το σύνολο της Γενικής Χρήσης Υπολογιστών
Φορέας Πιστοποίησης
Ο φορέας πιστοποίησης είναι ο οργανισμός στον οποίο καλούμαστε να εξεταστούμε με στόχο να αποκτήσουμε το πιστοποιητικό γνώσης Γενικής Χρήσης Υπολογιστών.
Ο Δικαιούχος υποχρεούται να δώσει εξετάσεις και να αποκτήσει το ανάλογο πιστοποιητικό από Φορέα πιστοποίησης DIPLOMAΤο πιστοποιητικό είναι αναγνωρισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ (πρώην ΟΕΕΚ) του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και είναι αποδεκτό τόσο από το ΑΣΕΠ, όσο και τον ιδιωτικό τομέα.
Κόστος
Το κόστος για την πιστοποίηση των 3 πρώτων ενοτήτων, ήτοι Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά φύλλα, Πληροφορίες & Επικοινωνίες είναι 190€ με πιστοποίηση. Το κόστος για την παρακολούθηση και των 6 ενοτήτων είναι 320€ με πιστοποίηση. Το κόστος περιλαμβάνει όλα τα έξοδα Εξετάσεων.
Πιο συγκεκριμένα εκτός από την εκπαίδευση παρέχονται και κωδικοί για την χρήση του λογισμικού κατάρτισης, καθώς και συμβουλευτική από ειδικούς εκπαιδευτές και απεριόριστη χρήση ειδικών τεστ προσομοίωσης των εξετάσεων
Το κόστος επιβαρύνεται μόνο σε περίπτωση αποτυχίας σε κάποια ενότητα. Σε αυτή την περίπτωση ο εκπαιδευόμενος μπορεί να ξαναδώσει με στόχο να περάσει την ενότητα. Το κόστος επανεξέτασης είναι 20€ για κάθε ενότητα.
Ένταξη στο Πρόγραμμα
Για να ενταχθεί ο υποψήφιος στο πρόγραμμα αρχικά πρέπει να καταβάλει ποσό 50€. Το υπόλοιπο του ποσού πρέπει να καταβληθεί είτε ολόκληρο είτε σε δόσεις μέχρι το τέλος της εκπαίδευσης.
Πιστοποιητικό
Τo πιστοποιητικό είναι αναγνωρισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ (πρώην ΟΕΕΚ) του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και είναι αποδεκτό από το ΑΣΕΠ, αλλά και τον ιδιωτικό τομέα. Με το τέλος κάθε ενότητας ο εκπαιδευόμενος δίνει εξετάσεις. Όταν περάσει επιτυχώς όλες τις ενότητες (3 ή 6) λαμβάνει το πιστοποιητικό του. 
Για περισσότερες πληροφορίες συνδεθείτε με την ιστοσελίδα μας και εκδηλώστε ενδιαφέρον ή επικοινωνήστε με την γραμματεία της "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ" στο 2310.500191

Δεν υπάρχουν σχόλια: