Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014

Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων Φορτοεκφορτωτών Ξηράς - Λιμένος με χρήση voucher (Επιταγής Κατάρτισης)

Η «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ» ως πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 υλοποιεί το πρόγραμμα "ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΞΗΡΑΣ - ΛΙΜΕΝΟΣ που στοχεύει στη βελτίωση δεξιοτήτων σύμφωνα με το πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα του φορτοεκφορτωτή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: