Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017

Έναρξη νέου κύκλου Δημόσιου Πιστοποιημένου Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών 200 ωρών

ΣΤΙΣ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Η Αναβάθμιση σε συνεργασία με την ACTA, και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στοχεύοντας τόσο στην ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των Εκπαιδευτών Ενηλίκων όσο και στηνπιστοποίηση των προσόντων τους, θα ξεκινήσει άμεσα το πρότυπο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα:

"Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων
Εργαστήριο για τον αποτελεσματικό εκπαιδευτή ενηλίκων"