Κυριακή, 20 Μαρτίου 2016

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα στήριξης 600 πρώην εργαζομένων των καταστημάτων Φωκάς

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους ωφελούμενους .
Πρόγραμμα στήριξης 600 πρώην εργαζομένων των καταστημάτων ΦωκάςΠρόγραμμα στήριξης για 600 πρώην εργαζόμενους των καταστημάτων Οδυσσεύς Φωκάς ΑΕ στην Ελλάδα ανακοίνωσε η ένωση φορέων ΕΣΕΕ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΕΕΔΕ. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και θα εφαρμοστεί σε Αθήνα, Βόλο, Θεσσαλονίκη. Απευθύνεται σε όσους παραμένουν άνεργοι, ή εργάζονται με σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης ή/και για βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα, καθώς και σε όσους έχουν αναπτύξει δική τους επαγγελματική δραστηριότητα.
Ειδικότερα το πρόγραμμα απευθύνεται στις εξής κατηγορίες εργαζομένων του Φωκά:
  • Στους 551 εργαζόμενους που απολύθηκαν από την εταιρεία Οδυσσεύς Φωκάς ΑΕ, κατά την περίοδο αναφοράς από 3 Φεβρουαρίου 2014 έως τις 3 Ιουνίου 2014.
  • Στους 49 εργαζόμενους που απολύθηκαν, πριν από την περίοδο αναφοράς των ως άνω τεσσάρων μηνών, δηλαδή απολύθηκαν, μετά τη γενική ανακοίνωση των προβλεπόμενων απολύσεων στις 29 Νοεμβρίου 2012 και μπορεί να αποδειχθεί σαφής αιτιώδης συνάφεια με το γεγονός που προκάλεσε τις απολύσεις κατά την περίοδο αναφοράς.
Το πρόγραμμα προκύπτει από την ένωση φορέων ΕΣΕΕ-ΙΝΕ ΓΣΕΕ–ΕΕΔΕ, στο πλαίσιο της εκχώρησης αρμοδιοτήτων της ΕΥΕ-ΕΚΤ του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως Αρχή Διαχείρισης για την υλοποίηση εξατομικευμένων υπηρεσιών που αφορούν στο έργο: «Χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 για τη χρηματοδότηση ενεργητικών μέτρων για την αγορά εργασίας, ύστερα από απολύσεις και αυτοαπασχολουμένων, των οποίων η δραστηριότητα σταμάτησε στα καταστήματα ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ ΑΕ στην Ελλάδα».
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 60% από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 (ΕΤΠ, εφεξής) και κατά 40% από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Η υλοποίηση των ενεργειών του ως άνω προγράμματος απευθύνεται στους ανωτέρω συνολικά 600 ωφελούμενους, οι οποίοι: Είτε παραμένουν άνεργοι, Είτε έχουν εξεύρει/θα εξεύρουν, (πριν την έναρξη υλοποίησης των ενεργειών ή και κατά τη διάρκεια) θέση εργασίας μερικής απασχόλησης ή/και για βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα μέσω ενεργειών, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στις παρεμβάσεις του ως άνω προγράμματος του ΕΤΠ 2014-2020 ή τέλος, έχουν αναπτύξει ή πρόκειται να αναπτύξουν επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Επαγγελματική συμβουλευτική: Προβλέπονται 25 ατομικές συνεδρίες υποστήριξης
Κατάρτιση: Η κατάρτιση περιλαμβάνει συμμετοχή είτε σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας 300 ωρών είτε σε προγράμματα εξειδικευμένης ή συγκεκριμένης εκπαίδευσης-κατάρτισης μικρότερης διάρκειας. Για τις 300 ώρες συμμετοχής στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα συμμετοχής.
Προώθηση επιχειρηματικότητας: Οι ωφελούμενοι που θα ενταχθούν στη συγκεκριμένη ενέργεια, θα λάβουν χρηματοδότηση για την υποστήριξη της νέας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.
Επιδότηση κινητικότητας: Στο πλαίσιο της ενέργειας αυτής, οι συμμετέχοντες πρόκειται να λάβουν υποστήριξη για την αλλαγή τόπου κατοικίας, ως αποτέλεσμα της εξεύρεσης εργασίας σε άλλο τόπο.

Υποβολή αιτήσεων: έως την 31/3/2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: