Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016

«TRAINING VOUCHER ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ “Nutriart” και ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 15-29 ΕΤΩΝ (NEETs) »

Η ενέργεια της κατάρτισης αφορά στην επιχορήγηση, με επιταγές κατάρτισης (TRAINING VOUCHER) των πρώην εργαζόμενων της Εταιρείας «Nutriart» καθώς και νέων ανέργων, ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs), με σκοπό την αναβάθμιση των προσόντων τους και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους προκειμένου να ενταχθούν ή να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας. 

Αντικείμενο αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης σε κατ' ανώτατο όριο 485 άτομα, 241 πρώην εργαζόμενους της εταιρείας «Nutriart», καθώς και σε 244 νέους ανέργους, ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs), με την προϋπόθεση ότι είναι: άνεργοι ή απασχολούμενοι σε θέση εργασίας μερικής απασχόλησης, εκ περιτροπής απασχόλησης ή/και για βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα ή αυτοαπασχολούμενοι

Κατάρτιση 

Η κατάρτιση περιλαμβάνει συμμετοχή σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 300 ωρών σε θεματικά αντικείμενα εκπαίδευσης τα οποία προέκυψαν έπειτα από διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών των ωφελούμενων, βάση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους και τον ακριβή προσδιορισμό των προσόντων που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή του ατομικού σχεδίου δράσης τους. Όλοι οι ωφελούμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία: 

1. Παραλαβή του ΚΑΥΑΣ (Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ έως 5 Ιανουαρίου

2. Επιλογή παρόχου, κατάθεση δικαιολογητικών και ενεργοποίηση επιταγής (voucher) έως 16 Ιανουαρίου 

3. Έναρξη του προγράμματος κατάρτισης με εκπαιδευτικό επίδομα 2.250€ 

4. Πιστοποίηση μετά τη λήξη της Κατάρτισης

Για συμμετοχή στα σεμινάρια παρακαλώ συμπληρώστε την φόρμα ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ή επικοινωνήστε με την "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ" (ΒΑΚΧΟΥ 19-23, 546 29, Θεσσαλονίκη) στο τηλ. 2310 500191.

Λειτουργία Γραμματείας: Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 –16:00

Κατεβάστε την προκήρυξη του Προγράμματος.


Ειδικότητες Κατάρτισης με Πιστοποίηση

  • ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Η/Υ (ΤΠΕ)
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ
  • ΠΩΛΗΣΕΙΣ - MARKETING, SOCIAL MEDIA MARKETING
  • ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - LOGISTIC MANAGEMENT
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - SECURITY
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
  • ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ – ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ


Η ενέργεια υποστηρίζεται ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ


Δεν υπάρχουν σχόλια: