Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Πληροφορικής Ατόμων με προβλήματα Όρασης - Πιστοποιημένο πρόγραμμα

Ξεκινά στην "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ" στις 2 Νοεμβρίου 2015... ΣΠΕΥΣΑΤΕ

Σε ποιους απευθύνεται:
Το Πιστοποιημένο Πρόγραμμα 52 ωρών του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ» απευθύνεται σε φοιτητές Πληροφορικής ή/και σε Εκπαιδευτές – Καθηγητές Πληροφορικής που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα Όρασης.


Τόπος Διεξαγωγής
Θεσσαλονίκη, Βάκχου 19-23 (πλησίον του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού), 3ος Όροφος.

Ημερομηνία έναρξης υλοποίησης: 2 Νοεμβρίου 2015


Σκοπός:
1. Η γνώση των τεχνικών συνοδείας και προσέγγισης ατόμων με προβλήματα όρασης και ανάπτυξη δεξιότητας συνοδείας και προσέγγισης αυτών
2. Η γνώση των λογισμικών ανάγνωσης και μεγέθυνσης οθόνης
3. Η γνώση των τεχνικών διδασκαλίας των εφαρμογών πληροφορικής σε άτομα με προβλήματα όρασης
4. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων διδασκαλίας των εφαρμογών πληροφορικής σε άτομα με προβλήματα όρασης με βάση τα λογισμικά ανάγνωσης και μεγέθυνσης οθόνης
5. Η ανάπτυξη ικανότητας για την προετοιμασία των ατόμων με προβλήματα όρασης για τις εξετάσεις πιστοποίησης
Περιγραφή:
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου
1Η ΕΝΟΤΗΤΑ: Τεχνικές διδασκαλίας, συνοδείας και προσέγγισης ατόμων με προβλήματα όρασης (6 ώρες)
• Άτομα με προβλήματα όρασης – ενημέρωση, ευαισθητοποίηση (2 ώρες)
• Ιδιαιτερότητες, δυσκολίες εκπαίδευσης στους Η/Υ (2 ώρες)
• Κινητικότητα και προσανατολισμός – Τεχνικές Συνοδείας (2 ώρες)
2Η ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαίδευση σε λογισμικά ανάγνωσης και μεγέθυνσης οθόνης (8 ώρες)
• SuperNova (8 ώρες)
3Η ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση στον τρόπο διδασκαλίας των διδακτέων εφαρμογών (20 ώρες)
• Windows και διαχείριση αρχείων (5 ώρες)
- Επιφάνεια εργασίας
- Γραμμή εργασιών
- Περιοχή συστήματος
- Εξερεύνηση των Windows
• Microsoft word (5 ώρες)
• Microsoft Excel (5 ώρες)
• Internet Explorer και outlook express (5 ώρες)
4Η ΕΝΟΤΗΤΑ: Σενάρια υποδειγματικής διδασκαλίας (8 ώρες)
5Η ΕΝΟΤΗΤΑ: Παρουσίαση προγραμμάτων εξέτασης πιστοποίησης (8 ώρες)

Μετά τη λήξη του προγράμματος ακολουθούν εξετάσεις πιστοποίησης. Χορηγείται επίσημο πιστοποιητικό στους επιτυχόντες.

Για την εγγραφή σας παρακαλώ αποστείλατε με fax στο 2311.209497 ή με email στο stepping72@gmail.com συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το επισυναπτόμενο έντυπο.

Με εκτίμηση
Ο Υπεύθυνος Εκπαίδευσης


Δεν υπάρχουν σχόλια: