Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

Έρχονται δύο «ολοκαίνουργια» προγράμματα για 23.000 ανέργους

Δύο νέα προγράμματα προτίθεται το υπουργείο Εργασίας να ρίξει στην μάχη κατά της ανεργίας με τον νέο χρόνο. Τα προγράμματα θα αφορούν 23.000 ανέργους νέους από 18 έως 24 ετών. 

Το πρώτο πρόγραμμα θα έχει όνομα «Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για νέους έως 24 ετών και ευπαθών κοινωνικών ομάδων», και υλοποιηθεί σε συνεργασία με τον Ο.Α.Ε.Δ.,  ενώ το δεύτερο θα έχει όνομα "Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών" σε ειδικότητες που αφορούν σε τομείς αιχμής της Ελληνικής Οικονομίας».


Το πρόγραμμα για τους 15.000 ανέργους μέσω Ε.Σ.Π.Α. 
Νέο πρόγραμμα για 15.000 ανέργους θα υλοποιήσει το Υπουργείο Εργασίας από τις αρχές του 2015 με όνομα «Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών σε ειδικότητες που αφορούν σε τομείς αιχμής της Ελληνικής Οικονομίας», μέσω της εφαρμογής του προγράμματος "Εγγύηση για τη Νεολαία" και χρηματοδοτούμενο από το νέο Ε.Σ.Π.Α. 
Σκοπός του νέου προγράμματος για ανέργους ηλικίας από 18 έως 24 ετών, είναι η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων σε κλάδους και επαγγέλματα που παρουσιάζουν δυναμική ζήτησης αλλά και περαιτέρω ανάπτυξης, ώστε οι ωφελούμενοι να έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες για την εισαγωγή τους στην αγορά εργασίας και σε τομείς με διατηρήσιμη δυναμική. 
Ειδικότερα, στο νέο πρόγραμμα που θα είναι στα πρότυπα των voucher θα δοθεί προτεραιότητα σε κλάδους δυνάμει εξωστρεφείς όπου υπάρχει ικανή και εμβληματική παραγωγή για τη χώρα. Οι επιλεγμένοι κλάδοι θα πρέπει να έχουν τη δυναμική αύξησης της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος τους. 
Οι τομείς αυτοί είναι: 
· Εφοδιαστική Αλυσίδα - Logistics 
· Εξαγωγικό εμπόριο προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα παραγωγής 
· Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) 
· Λιανικό Εμπόριο 
Το πρόγραμμα θα αποβλέπει στη βελτίωση των διαδικασιών ένταξης στην αγορά εργασίας με την ενίσχυση των ικανοτήτων των αποφοίτων μέσα από την ανάπτυξη δεξιοτήτων αναγκαίων για την επαγγελματική τους ένταξη, καθώς και την αύξηση της απασχόλησης μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης. 
Τα προγράμματα κατάρτισης θα σχεδιαστούν με βάση προ-διαγνωστικού συστήματος διάγνωσης αναγκών, το οποίο είναι ενσωματωμένο στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Τα στοιχεία που θα προκύψουν από την έρευνα για τις ανάγκες κατάρτισης θα ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό για τα προγράμματα κατάρτισης. Το πρόγραμμα αναμένεται να ενταχθεί στο νέο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020, μόλις αυτό εγκριθεί, και να συγχρηματοδοτηθούν από πόρους του ΕΚΤ και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων. 
Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος θα είναι η ενίσχυση της απασχόλησης των νέων μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, της απασχόλησης των γυναικών και την ενεργοποίηση των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων από ειδικές κοινωνικές ομάδες, που απειλούνται περισσότερο από τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, μέσω της εφαρμογής ειδικά στοχευμένων δράσεων.

Πρόγραμμα για 8.000 ανέργους από τον Ο.Α.Ε.Δ. 
Στόχος του νέου προγράμματος του Ο.Α.Ε.Δ. είναι να αξιοποιηθούν έως 8.000 εγγεγραμμένοι άνεργοι στον Οργανισμό, σε προγράμματα κατάρτισης, απασχόλησης και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014 - 2020 και μόλις υπάρξει η απαραίτητη έγκριση, θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.) και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων. 
Σκοπός του προγράμματος είναι η βιώσιμη ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας. Αφορά νέους που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και των νέων από περιθωριοποιημένες κοινότητες. Αποτελεί μέρος του ευρύτερου προγράμματος «Εγγύηση για τη Νεολαία» που θα ολοκληρωθεί έως το 2020. 
Στους ειδικούς στόχους του προγράμματος, συγκαταλέγονται 
- η ενίσχυση της απασχόλησης των νέων και των γυναικών μέσω ενεργητικών μορφών απασχόλησης και 
- η ενεργοποίηση των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων από ειδικές κοινωνικές ομάδες, που απειλούνται περισσότερο από τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας μέσω της εφαρμογής ειδικά στοχευμένων δράσεων. 

Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα από τους ενδιαφερόμενους ανέργους θα ανοίξουν στις αρχές του νέου χρόνου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: