Κυριακή, 17 Απριλίου 2016

"ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ" - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ - ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟ ΜΑΪΟ 2016


Τo Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ", στοχεύοντας τόσο στην ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των Εκπαιδευτών Ενηλίκων όσο και στην πιστοποίηση των προσόντων τους, διοργανώνει άμεσα νέο πρότυπο ταχύρρυθμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα:

"Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων
Προετοιμασία για τις Εξετάσεις  2016 του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π."


·         Εκπαιδευτές Ενηλίκων - εισηγητές Σεμιναρίων όλων των βαθμίδων
·         Επαγγελματίες και επιστήμονες που θέλουν να εργαστούν ως εκπαιδευτές ενηλίκων και
·         Όσους επιθυμούν να ενταχθούν στο μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ.

Οι Θεματικές Ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:
·        Αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων(ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ – ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΜΑΘΗΣΗ)
·                  Δυναμική και διεργασία της ομάδας
·                  Θεωρίες μάθησης και χαρακτηριστικά ενηλίκων
·                  Εκπαιδευτικές τεχνικές και Εκπαιδευτικά μέσα
·                  Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας και αξιολόγηση
·                  Σχεδιασμός μικροδιδασκαλίας
·                  Παρουσίαση πιλοτικών μικροδιδασκαλιών 
·                  Προετοιμασία για τη συνέντευξη των εξετάσεων
·                  Βασικές ικανότητες εκπαιδευτή ενηλίκων - διαπολιτισμικότητα

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εκπαιδευτικές τεχνικές, καθώς και στο σχεδιασμό, την παρουσίαση και την αξιολόγηση των μικροδιδασκαλιών.

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ"  αναγνωρίζεται και μοριοδοτείται από φορείς του Δημοσίου όπως ΚΕΚ, Σχολές Γονέων, ΙΕΚ, ΣΕΚ, το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Δήμων και Δημόσιων φορέων κ.α.

Επιπλέον Πιστοποίηση: Το Πρόγραμμα οδηγεί σε εξετάσεις πιστοποίησης της ACTA. Δείτε τις σχετικές πληροφορίες

Χρονική Διάρκεια: 150 ώρες, εκ των οποίων οι μόνο 54 ώρες αφορούν διά ζώσης εκπαίδευση στην ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ και οι υπόλοιπες 96 ώρες την κατ' ιδίαν μελέτη υλικού, τη συγγραφή της εργασίας και την προετοιμασία της μικροδιδασκαλίας από τους συμμετέχοντες.

Κόστος συμμετοχής: 220 Ευρώ χωρίς συμμετοχή σε εξετάσεις. Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης ACTA έχει επιπλέον κόστος 40 ευρώ.

Τόπος Υλοποίησης: Βάκχου 19-23, Θεσσαλονίκη (Πλησίον Ν.Σ. Σταθμού), 3ος Όροφος

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ" (ΒΑΚΧΟΥ 19-23, 546 29, Θεσσαλονίκη) στο τηλ. 2310 500191.  

Κατεβάστε το έντυπο αίτησης 

Λειτουργία Γραμματείας: Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 –21:00.


Η Αναβάθμιση είναι ιδιωτικός εκπαιδευτικός φορέας και ουδεμία σχέση έχει με δημόσιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: