Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

Επιδοτούμενα προγράμματα εργαζομένων ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 1-30 έτους 2017

Με επιδότηση 5 ευρώ την ώρα


Σας ενημερώνουμε ότι τα Κε.Δι.Βι.Μ2 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & POLIS, προτίθενται να υλοποιήσουν επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν έως 30 άτομα μέσω του προγράμματος ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 1-25 - έτους 2017, μόλις εκδοθεί από τον ΟΑΕΔ η αντίστοιχη εγκύκλιος.


Ο κάθε εκπαιδευόμενος που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα, θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 € ανά εκπαιδευτική ώρα (συνολικά 160 €) και θα χορηγηθεί σχετική Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Δικαίωμα συμμετοχής στα εν λόγω προγράμματα έχουν οι εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί η εργοδοτική εισφορά 0,24% ενώ, ο ίδιος εργαζόμενος δεν δικαιούται να συμμετάσχει σε περισσότερα του ενός προγράμματος επιμόρφωσης. Στα συγκεκριμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις οι οποίες:

  • Επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους ΔΩΡΕΑΝ
  • Έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%) για τους εργαζόμενους το έτος 2016
  • Απασχολούν από 1 έως 30 εργαζομένους

Στο ανωτέρω πρόγραμμα κατάρτισης δίνεται η δυνατότητα, να συμμετέχουν και εργαζόμενοι ως ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ που προέρχονται από επιχειρήσεις που απασχολούν από 1-30 άτομα:

  • των οποίων οι εργοδότες δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών
  • των οποίων οι εργοδότες δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης του κλάδου τους ή
  • το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη υπό τον όρο ότι καταβάλλεται γι΄ αυτούς η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%).

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος, και η διάρκειά τους θα είναι τριάντα (32) ώρες το καθένα ήτοι 8 ημέρες με ημερήσια παρακολούθηση τρείς ώρες και 15 λεπτά και θα υλοποιηθούν σε πιστοποιημένες αίθουσες οι οποίες βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και στο Ωραιόκαστρο

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ" (ΒΑΚΧΟΥ 19-23, 546 29, Θεσσαλονίκη) στο τηλ. 2310 500191. Λειτουργία Γραμματείας: Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 –21:00.

Δεν υπάρχουν σχόλια: