Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018

Σεμινάριο εκπαιδευτών στους ΘΕΣΜΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΙΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Μοριοδοτούμενο σε προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (ΙΕΚ,ΣΔΕ,ΚΔΒΜ)

 Τo Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ", στοχεύοντας τόσο στην ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των Εκπαιδευτών Ενηλίκων, διοργανώνει άμεσα νέο πρότυπο ταχύρρυθμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα "Θεσμοί Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης".

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε :

 • Πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ - ΤΕΙ) 
 • Εκπαιδευτικούς, που εργάζονται ή θα εργαστούν σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης
 • Φοιτητές - σπουδαστές, που θέλουν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση ενηλίκων
 • Απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία
 • Καθηγητές και στελέχη κολεγίων


Το πρόγραμμα παρέχει στους εκπαιδευόμενους εξειδίκευση σε θέματα Θεσμών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η οποία είναι πλέον απαραίτητη για εργασία στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Οι Θεματικές Ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:
Ενότητα 1
Το πλαίσιο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Εισαγωγή στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Το Εκπαιδευτικό σύστημα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:
 • Αρχική επαγγελματική κατάρτιση - Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση
 • Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση & απασχόληση και αγορά εργασίας.
 • Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων-Θεσμικό Πλαίσιο - Επίπεδα εκπαίδευσης.
 • Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων-Επαγγελματικά περιγράμματα - Επαγγελματικά Προσόντα.
 • Επικαιροποίηση Γνώσεων και Κατάρτιση εκπαιδευτών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός
 • Εκπαιδευτική Νομοθεσία
 • Τάσεις και προοπτικές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
Ενότητα 2
Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός, Τεχνικές και Δυναμική Ομάδας 
 • Εκπαιδευτικός σχεδιασμός στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση - Βασικές Αρχές διδασκαλίας
 • Σύγχρονες θεωρίες μάθησης και Διδακτικές Προσεγγίσεις Διάγνωση Εκπαιδευτικών Αναγκών
 • Σχεδία Μαθημάτων & Εκπαιδευτικές τεχνικές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
 • Εκπαιδευτική Αξιολόγηση & Αυτοαξιολόγηση
 • Δυναμική Ομάδας, Επικοινωνία και διαχείριση συγκρούσεων στο εκπαιδευτικό πλαίσιο
 • Τάσεις και προοπτικές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Χρονική Διάρκεια: 200 ώρες

Μεθοδολογία: Το πρόγραμμα, υλοποιείται με Μικτή Μάθηση (blended learning)
 1. Δια ζώσης παρακολούθηση - 42 ώρες
 2. Κατ' ιδίαν μελέτη υλικού και τη συγγραφή εργασίας από τους συμμετέχοντες - 158 ώρες
Μοριοδότηση: Οι εκπαιδευόμενοι που πραγματοποιούν το σεμινάριο λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων στο πεδίο της επιμόρφωσης στο θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με βάση τις προκηρύξεις των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης. (Υπουργικές αποφάσεις Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης Και Νέας Γενιάς, Α.Π Κ1/10217/21-01-2015, K1/10219/21-01-2015, Κ1/10236/21-01-2015, Κ1/160984/19-10-2015).

Κόστος συμμετοχής: 240 Ευρώ.

Τόπος Υλοποίησης: Βάκχου 19-23, Θεσσαλονίκη (Πλησίον Ν.Σ. Σταθμού), 3ος Όροφος.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ" (ΒΑΚΧΟΥ 19-23, 546 29, Θεσσαλονίκη) στο τηλ. 2310 500191. 


Λειτουργία Γραμματείας: Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 –16:00.

Δεν υπάρχουν σχόλια: