Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2016

Αποκτήστε το "Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Φροντίδας". Έναρξη νέου τμήματος με τίτλο: “Πρακτικά θέματα συνοδείας ανθρώπων με αναπηρία” το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2016.

eccΗ Αναβάθμιση  σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ενδοκοινωνιακής Αποκατάστασης, που είναι ο επικεφαλής εταίρος για την Ελλάδα του δικτύου που έχει το δικαίωμα να παρέχει εκπαίδευση και να οργανώνει εξετάσεις για το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Φροντίδας (European Care Certificate - ECC), διοργανώνει προγράμματα επιμόρφωσης που θα οδηγούν σε πιστοποίηση των ατόμων που ενδιαφέρονται για παροχή εξειδικευμένων γνώσεων, αλλά και όσων ασχολούνται επαγγελματικά με τη φροντίδα ανθρώπων (ηλικιωμένων, με αναπηρία).
Το ECC είναι το πιστοποιητικό που αναγνωρίζεται σε 20 Ευρωπαϊκές χώρες καιβεβαιώνει ότι ο κάτοχός του έχει τις βασικές γνώσεις που απαιτούνται ώστε να μπορεί να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας σε ανθρώπους με αναπηρία
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: “Πρακτικά θέματα συνοδείας ανθρώπων με αναπηρία”, καθώς και η πρακτική άσκηση έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο: Ποιότητα και Πιστοποίηση του Εθελοντισμού για την Αναπηρία(Quality and Qualification in Volunteering for Disability), που υλοποιήθηκε στις χώρες Ιταλία, Εσθονία, Κύπρο και Ελλάδα, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Παρόχων Υπηρεσιών σε Ανθρώπους με Αναπηρίες (EASPD). Οι βεβαιώσεις που παρέχονται επιβεβαιώνουν πρακτικές και κοινωνικές δεξιότητες, στο πλαίσιο της μη τυπικής μάθησης, σύμφωνα με την πολιτική Europass.
Το πρόγραμμα παρέχει γνώσεις που σχετίζονται με τις πιο σύγχρονες προσεγγίσεις της αναπηρίας και της φροντίδας, και γι αυτό είναι χρήσιμο αυτοί που απασχολούν συνοδούς-φροντιστές να επιδιώκουν την εκπαίδευσή τους. Σεμινάρια πραγματοποιούνται στην Θεσσαλονίκη, σε τμήματα 25 ατόμων, στα οποία περιλαμβάνεταιΘεωρητική εκπαίδευση, πρακτική άσκηση, το εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και η συμμετοχή στις εξετάσεις.
Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο συνημμένο έντυπο, καθώς και στην ιστοσελίδα:http://www.eccertificate.eu/
Για συμμετοχή στα σεμινάρια και στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του παρακάτω εντύπου αίτησης και η αποστολή του (μαζί με το βιογραφικό σας σημείωμα) είτε με φαξ στο 2311 209497 ή με e-mail στο info@anavathmisi.net.gr
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ" (ΒΑΚΧΟΥ 19-23, 546 29, Θεσσαλονίκη) στο τηλ. 2310 500191.
Λειτουργία Γραμματείας: Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 –16:00

Κατεβάστε το έντυπο αίτησης

Δημοσίευση σχολίου