Πέμπτη, 8 Μαΐου 2014

Νέα εκπαιδευτικά προγράμματα από το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ για εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους

Όπως γνωρίζετε, η στρατηγική προοπτική του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, αποβλέπει στην προώθηση όλων εκείνων των πολιτικών που συμβάλλουν στη διεύρυνση του αγαθού της παιδείας, στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και στην υπεράσπιση της κοινωνίας της γνώσης. Σε αυτό το πλαίσιο το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ έχοντας συνειδητοποιήσει την ανάγκη να συστηματοποιηθεί και να προωθηθεί η δια βίου εκπαίδευση και στους χώρους της εργασίας συνεχίζει τις προσπάθειες του για ενδυνάμωση της θέσης των εργαζομένων.

Είμαστε, λοιπόν, στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης από τους Κοινωνικούς Εταίρους για την Ανάπτυξη Οριζόντιων και Κοινωνικών Δεξιοτήτων – Α.Π. 7, 8», θα υλοποιήσει, σε συνεργασία με άλλους κοινωνικούς εταίρους (Κοινωνικό Πολύκεντρο ΑΔΕΔΥ, ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ & ΕΣΕΕ), σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με στόχο την καλλιέργεια και ανάπτυξη των οριζόντιων και κοινωνικών δεξιοτήτων των εργαζομένων οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την επαγγελματική τους ενδυνάμωση και αναβάθμιση, ιδιαίτερα στις δύσκολες και ρευστές σημερινές συνθήκες.

Στα εκπαιδευτικά προγράμματα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή τόσο εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, όσο και αυτοαπασχολούμενοι.

Τμήματα θα δημιουργηθούν στο σύνολο της επικράτειας (πλην των Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου & Στερεάς Ελλάδας) και η διάρκεια του εκάστοτε προγράμματος θα ανέρχεται σε 70 ώρες (35 ώρες δια ζώσης & 35 ώρες εξ αποστάσεως σε, ειδικά διαμορφωμένη για το έργο, πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης).

Σε πρώτη φάση προσφέρονται οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:
 1. Ζητήματα διακρίσεων και ετερότητας στην εργασία
 2. Δεξιότητες εργαζομένων στον γραπτό λόγο και την επικοινωνία (προφορική και μη λεκτική)
 3. Θέματα οικονομικού και επιχειρησιακού γραμματισμού
 4. Μεταγνωστικές ικανότητες
 5. Στοιχεία σύγχρονης εργατικής νομοθεσίας και εργασιακές σχέσεις στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον
 6. Ζητήματα κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής ασφάλισης
 7. Θέματα οικονομίας και εργασιακός βίος
 8. Τεχνικές παρέμβασης στη λειτουργία της επιχείρησης και αντιμετώπιση της κρίσης και της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας – Η λειτουργία της επιχείρησης στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης
 9. Αγγλική γλώσσα: Προγράμματα γλωσσομάθειας εστιασμένα στο χώρο της εργασίας
 10. Εκπαίδευση δημοσίων υπαλλήλων για ανάπτυξη συνεργατικότητας με εφαρμογή εξειδικευμένων, ανά ομάδα στόχο, δεξιοτήτων πληροφορικής και επικοινωνιών
 11. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 12. Εκπαίδευση εκπαιδευτών και διασφάλιση ποιότητας στη δια βίου μάθηση

Σε δεύτερη φάση (από 15 Ιουνίου 2014) θα προσφέρονται και οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:
 1. Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας
 2. Πρακτικές και τεχνικές διαπραγματεύσεων εργαζομένων και εργοδοτών στο υπό εξέλιξη εργασιακό περιβάλλον και η έννοια της «διαβούλευσης»
 3. Κοινωνική οικονομία και καινοτόμες μορφές επιχειρηματικότητας
 4. Δια βίου μάθηση και πιστοποίηση προσόντων
 5. Εργασιακό περιβάλλον και συλλογικές διαπραγματεύσεις στο νέο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο
 6. Νέες τεχνολογίες και επιχειρηματικότητα στη μικρή επιχείρηση
 7. Ξενόγλωσση επιχειρηματική ορολογία
 8. Εκπαίδευση στις ανάγκες εκπροσώπησης στον δημόσιο τομέα
 9. Σχέδια αντιμετώπισης καταστροφών
 10. Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες

Σημειώνεται ότι τμήματα θα πραγματοποιηθούν όπου υπάρξει ικανοποιητικός αριθμός ενδιαφερομένων.


Σας καλούμε, λοιπόν, να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ (www.kanep-gsee.gr) αλλά και τη σελίδα μας στο Facebook (www.facebook.com/kanep.gsee) για να δείτε τις σχετικές πληροφορίες.

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.kanep-gsee.gr 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε, επίσης, να απευθυνθείτε στην κα Α. Βεντουρή ή στον κ. Δ. Μπικύρη καλώντας στο 210-5218700 (τηλεφωνικό κέντρο).

Για το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ
Ο Διευθυντής
Χρήστος Γούλας

Δεν υπάρχουν σχόλια: