Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2017

Εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες: Υλοποιήθηκε με ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ υλοποίησε με ΕΠΙΤΥΧΙΑ το εξειδικευμένο σεμινάριο παροχής Πρώτων Βοηθειών, συνολικής διάρκειας 10 ωρών στις 20 και 21 Οκτωβρίου 2017.  
Να σημειωθεί πως η επιτυχία στις εξετάσεις, για τη λήψη πιστοποιητικού από την ACTA ήταν καθολική.Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

Εκπαίδευση και Πιστοποίηση στην Παροχή Πρώτων Βοηθειών

Έχοντας πλούσια εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης και απόλυτα ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ανάγκες του εργατικού δυναμικού της χώρας, η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ως  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ  Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 από τον ΕΟΠΠΕΠ, πραγματοποιεί εξειδικευμένα σεμινάρια παροχής Πρώτων Βοηθειών, συνολικής διάρκειας 10 ωρών που εξασφαλίζουν επιτυχία στις εξετάσεις, για τη λήψη πιστοποιητικού από την ACTA.